Вие сте тук

Илияна Йотова остро разкритикува Европейската комисия, че не работи за падане на американските и канадските визи

четвъртък, 21 Април, 2016 - 11:26

Илияна Йотова и нейните колеги от всички парламентарни групи яростно разкритикуваха бездействието на Европейската комисия, която не прави никакви реални стъпки, за да поиска от американска и канадска страна падането на визите за граждани на ЕС.

"Кога най-сетне ще изпълните нашето собственото законодателство?! Какво направи Европейската комисия през изминалите 24 месеца, за да помогне на засегнатите страни да успеят да договорят отмяна на визовите изисквания спрямо тях от страна на САЩ, Канада и Бруней?!", каза Илияна Йотова, която е зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП.

По силата на европейското законодателство, действащо от 2013 г., реципрочността в отмяната на визовия режим е принцип на общата визова политика на ЕС. Съгласно правилата на ЕС, ако в срок от 24 месеца трети страни като САЩ, Канада и Бруней не отменят визите за наши граждани, както ние сме направили това за тях, Европейската комисия е длъжна да отмени безвизовия режим.

"Изглежда сякаш Европейската комисия е повече загрижена да няма опашки пред консулствата на държавите членки на ЕС в САЩ и Канада, за да не предизвиква това неудобства на американците и канадците. А къде останаха правата на всички европейски граждани?!", попита Илияна Йотова. Нейният риторичен въпрос бе провокиран от изказването на представителя на Европейската комисия, който заяви, че въвеждането на визи за американци и канадци ще доведе до сериозни икономически загуби, особено в сферата на туризма, и ще предизвика сериозни опашки пред европейските консулства.

Илияна Йотова попита още какво точно очаква Европейската комисия от Европейския парламент при положение, че стъпките, които трябва да бъдат предприети от ЕК, са задължителни и са описани в Регламент 539/2001 г. Тя настоя за конкретен отговор какво възнамерява да направи ЕК в следващите седмици, но представителят на ЕК се затрудни и предпочете да не отговори.

Координаторът на социалистите и демократите в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП Биргит Зипел попита Европейската комисия къде е гаранцията, че утре няма да има визи за немци и французи, както днес ги налагат върху българи и румънци? Тя също настоя Европейската комисия да отстоява активно правата и интересите на всички граждани на ЕС, без значение от коя държава са те.  

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.