Вие сте тук

Покани за предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
четвъртък, 12 Май, 2016 - 10:36
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 май са публикувани покани за представяне на предложения в рамките на Работната програма за предоставяне на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в работната програма за 2016 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по поканите за следните четири конкурса:

  • CEF-TC-2016-2: Електронно доставяне (eDelivery);
  • CEF-TC-2016-2: Електронна идентификация и електронен подпис (eIdentification & eSignature);
  • CEF-TC-2016-2: Европейски портал за електронно правосъдие (European e-Justice Portal);
  • CEF-TC-2016-2: Свободен достъп до данни от обществения сектор (Public Open Data).

Общият индикативен бюджет, който е на разположение за избраните предложения по тези покани, е 10,5 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 15 септември 2016 г.

Съответната документация по поканите е на разположение на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.