Вие сте тук

Швейцарското издание Нойе Цюрихе Цайтунг: Кристалина Геогриева строи мостове между Източна и Западна Европа

понеделник, 20 Юни, 2016 - 13:47

Комисарят с най-висок ранг от Източна Европа съдейства за по-доброто разбиране между старите и новите страни членки на съюза по отношение на бежанската криза, съобщава пресслужбата на ЕК.

“На Изток тя призовава за разбиране спрямо старите страни членки на ЕС: „Те ни казват: Нуждаем се от вашата помощ. Къде сте?“ На Запад тя предупреждава, че историческият опит на Източна Европа не трябва да бъде подценяван: „Ние не сме се сблъсквали с етническо разнообразие. Зад желязната завеса не можехме да видим света и светът не идваше при нас.” пише едно от най-престижните немскоезични издания, Нойе Цюрихе Цайтунг, в портрет на заместник-председателя на Европейската комисия Кристалина Георгиева. Така “тя работи за преодоляване на пропастта, задълбочила се след финансовата криза, между източните и западните части на Европа” и “изгражда мостове,” се казва още в публикацията.

Авторът Никлаус Нушплигер допълва, че Кристалина Геогриева играе ключова роля в това да се намерят допълнителни средства в европейския бюджет, за да се финансират политиките за справяне в бежанската криза.

Европейската комисия увеличава средствата, насочени в тази посока за 2015 и 2016 г., от 4.5 на над 10 милиарда евро.

Изданието определя Кристалина Геогриева като енергична и решителна жена, която работи за гъвкав и ефективен Европейски съюз, без излишна бюрокрация.

“В бъдеще ЕС трябва по-скоро да определя само целите вместо да чертае точния процес за тяхното постигане,” казва Кристалина Георгиева в разговор с автора на материала.

Изданието говори и за почитта, която българският еврокомисар отдава на българските традиции и култува.

“Тя е гражданин на света и на Европа, но остава силно привързана към корените си,” казва Нойе Цюрихер Цайтунг. И припомня, че всяка година Кристалина Георгиева “облича народна носия и организира българско хоро на „Гран плас“, централния площад в Брюксел.

Пълният текст на портрета на Кристалина Георгиева можете да прочетете тук: http://www.nzz.ch/international/europa/georgieva-al-bl-fehlt-ld.89617

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.