Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Механизма за свързване на Европа (2014-2020 г.)

Дата на публикуване: 
четвъртък, 30 Юни, 2016 - 10:38
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 юни е публикуванa покана за представяне на предложения в рамките на Многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014 – 2020 г.

Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия обявява конкурс за получаване на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в Многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014 – 2020 г.

Очакват се предложения по следната покана: CEF-Energy-2016-2

Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения, е 600 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 8 ноември 2016 г.

Пълния текст на поканата за е публикуван на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2016-cef-energy-calls-proposals

В Официалния вестник на ЕС от 26 август e публикуванa следната поправка на текста на конкурса:

вместо: „Пълният текст на поканата за представяне на предложения е публикуван на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/inea/en/https%3A//ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposals-2016-2

да се чете: „Пълният текст на поканата за представяне на предложения е публикуван на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposals-cef-energy-2016-2