Вие сте тук

Европейците очакват действия от ЕС срещу тероризма и безработицата

Дата на публикуване: 
петък, 1 Юли, 2016 - 14:34

Борбата с тероризма би следвало да бъде основен приоритет на ЕС, следвана от мерки в сферата на заетостта, борбата с данъчните измами, миграцията, защитата на външните граници и опазването на околната среда, показва представително проучване на Евробарометър, проведено във всички страни от ЕС по поръчка на Европейския парламент. Участниците в него са били запитани дали искат по-активна или по-малка намеса на ЕС в ред области.

Мнозинството от запитаните са на мнение, че ЕС трябва да играе по-голяма роля отколкото в момента в повечето области. Според 82% от анкетираните ЕС трябва да направи повече в борбата с тероризма, а 77% искат по-активна намеса от европейските институции по проблема с безработицата.

Според 40% от запитаните рискът от терористичен акт е висок. Сред предложените от ЕП мерки срещу терористичната заплаха европейците считат за най-спешни прекъсването на каналите за финансиране на терористични групировки (42%), борбата с корените на проблема с тероризма и радикализацията (41%) и укрепването на контрола върху външните граници (39%).

В допълнение, 75% от запитаните искат по-активна намеса от ЕС в борбата с данъчните измами, 74% искат същото в областта на миграцията, 71% искат повече действия от ЕС за защита на външните граници, а 67% - повече мерки за опазване на околната среда.

Европейският парламент вече работи по нови инициативи в областите, посочвани като приоритетни от европейските граждани. Например, депутатите се подготвят да гласуват за криминализиране на действия по подготовката на терористични актове и за затягане на правилата относно покупката и притежанието на огнестрелни оръжия.

Във връзка с данъчното облагане Парламентът ще гласува през юли препоръки за принуждаване на мултинационалните корпорации да плащат справедливо ниво на данъци. Формирана е и анкетна комисия, изучаваща разкритията за офшорни сметки и операции в досиетата от Панама.

Що се отнася до защитата на външните граници на ЕС депутатите са на път да одобрят през юли планове за система за Европейска гранична и брегова охрана, обединяваща възможностите на националните гранични служби с тези на европейската агенция за граничен контрол Фронтекс.

Проучването показва още, че три четвърти (74%) от европейците смятат, че това, което ги сближава, е по-важно от онова, което ги разделя.

Мнението на българите

Според данните от изследването българите придават още по-голямо значение на действия на ЕС спрямо тероризма, миграционната криза и защитата на външните граници, отколкото гражданите на ЕС като цяло. Според 86% от запитаните българи ЕС трябва да има по-активна намеса в борбата с тероризма (в сравнение с 82% от европейците като цяло), 80% от българите искат повече действия относно миграцията (в сравнение със 74% от европейците), а 79% искат същото относно защитата на външните граници (в ЕС като цяло за това настояват 71% от запитаните).

За проучването

Проучването е проведено чрез лични срещи с 27 969 души в целия Европейски съюз, включително 1 040 българи, между 9 и 18 април 2016 г. То е направено така, че да бъде представително за населението като цяло.

Интерактивната инфографика позволява да се сравняват получените резултати по отделни области както за ЕС като цяло, така и за всяка отделна страна-членка.