Вие сте тук

Бившият конституционен съдия Евгени Танчев вече е генерален адвокат в съда на ЕС

Дата на публикуване: 
сряда, 20 Юли, 2016 - 11:24

Комитетът по чл. 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) даде положително становище за пълното съответствие на кандидатурата на проф. Евгени Танчев с длъжността генерален адвокат в Съда на Европейския Съюз (ЕС) в Люксембург, съобщава пресцентърът на Министерство на правосъдието.

Кандидатурата му за отговорния пост бе издигната от българското правителство на 30 март т.г. по предложение на министъра на правосъдието Екатерина Захариева и министъра на външните работи Даниел Митов.

 „Комитетът счита, че проф. Танчев е придобил сериозен и задълбочен юридически опит, достатъчно продължителен, за да може да кандидатства за заемането на длъжността генерален адвокат в Съда на ЕС в Люксембург. Всъщност, той преподава право от 39 г., от които 26 г. в качеството си на професор. Паралелно с функциите си на преподавател проф. Танчев е упражнявал и професията си на юридически съветник в продължение на 6 г. в Народното събрание на Република България, което по същото време е приело и Конституцията на Република България. Бил е съветник и на Президента на Република България, и на Омбудсмана. Отделно, кандидатът е упражнявал в продължение на 9 г. функциите на съдия в Конституционния съд на РБ, който е председателствал за период от 3 г. Проф. Танчев е член на Венецианската комисия от 10 г., на която е бил вицепрезидент в продължение на 2 г., и на която от 2015 г. председателства Смесения съвет по конституционно правосъдие“, се казва в становището на Комитета, който е пристъпил към изслушването на проф. Танчев на 11 юли 2016 г.

То се е провело в присъствието на г-н Жан-Марк Сове, председател на Комитета и членовете на Комитета – г-н Луиджи Берлингер, лорд Манс, г-н Кристиан Тимерсман, г-н Андреас Фоскюле и г-н Мирослав Виржиковски.

„Като се вземат предвид биографията и отговорите, които кандидатът е поднесъл по време на неговото изслушване, Комитетът счита, че той има уменията, които се изискват за упражняването на функциите генерален адвокат в Съда на Европейския Съюз“, е посочено още в становището.

Според членовете на Комитета българският кандидат притежава съответните умения за работа в международна среда, в която са представени различни правни традиции, което е видно от неговото участие в множество международни конференции и асоциация, както и от дейността му на преподавател в чужбина.

 „Нито един от документите от досието по кандидатурата на проф. Танчев, както и направените изказвания по време на изслушването не биха събудили каквито и да било съмнения за неговите умения да упражнява функцията на генерален адвокат с нужната независимост и безпристрастност“, пише в заключение Комитетът.

Генералните адвокати на Съда на СЕ се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от 6 г. след консултация с Комитета, предвиден в чл. 255  от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС).

Припомняме, че до избора на професор Танчев се стигна след като Комитета отхвърли кандидатурата на Атанас Семов.След изслушване на 30 октомври,2015, комитетът, който дава становище по годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия и генерален адвокат във висшата юрисдикция на ЕС, е излязъл с отрицателно становище заради липсата на достатъчен професионален опит на високо ниво на българския кандидат.

Въпреки че отчита академичните постижения на Семов и познанията му в областта на правото, комитетът приема, че професионалният му опит на високо ниво е формиран едва след 2004 г., което е недостатъчно.

*Евгени Танчев е професор по конституционно право в СУ „Св. Климент Охридски“, в НБУ и в УНСС и е един от водещите специалисти у нас в тази област. Роден е през 1952 г. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е негов заместник декан (1985-1989 г.) и декан (1989-1991 г.), както и ръководител на катедрата по конституционно право в ЮФ от 2000 г. до 2003 г. и от 2013 г. досега. Бил е ръководител на катедрата „Jean Monnet“ в НБУ и гост-професор в Католическия университет на САЩ във Вашингтон и в Университета във Вирджиния.

Работил е като старши експерт към Конституционната комисия на Великото народно събрание, председателствал е Правния съвет към президента на Република България (2002-2003 г.), до 2009 г. е бил съдия в Конституционния съд, а в периода 2009-2012 г. – и негов председател. От 2006 г. досега е член на Венецианската комисия към Съвета на Европа за демокрация чрез право, а през периода 2013-2015 г. е неин вицепрезидент. Председател е на Обединения комитет за конституционно правосъдие на Венецианската комисия и член на бюрото на Комисията за демокрация чрез право и на секретариата на Световната конференция за конституционно правосъдие. Член е на Консултативния конституционен съвет към Омбудсмана на Република България.

Проф. Евгени Танчев е автор на стотици публикации, учебници и книги, свързани с конституционното право, парламентаризма и защита на човешките права. Носител е на редица международни награди и отличия.