Вие сте тук

Мария Габриел оглавява мисията на ЕС за наблюдение на изборите в Габон

вторник, 26 Юли, 2016 - 14:15

Върховният представител на Европейския съюз Федерика Могерини номинира зам.-председателя на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в нея Мария Габриел от ГЕРБ/ЕНП за ръководител на наблюдателната мисия на ЕС на предстоящите избори в Габон. Това е първата мисия в историята на отношенията между ЕС и Габон, която Съюзът изпраща в африканската държава по покана на правителството. Под ръководството на Мария Габриел, около 60 наблюдатели ще проследят целия процес от подготовката до провеждането на изборите, насрочени за 27 август.

„Мисията изразява твърдия ангажимент на ЕС да допринесе за по-спокоен, надежден и прозрачен изборен процес в Габон. Повече от всякога регионът на Централна Африка се нуждае от примери за стабилност, както и от провеждане на демократични и честни избори. Приветстваме поканата на властите в Габон и подчертаваме доброто сътрудничество по време на подготовката на мисията“, заяви Мария Габриел, ГЕРБ/ЕНП. В рамките на мисията тя ще проведе срещи с държавните власти на страната, представители на автономната и постоянна Национална избирателна комисия, кандидат-президентите, политически партии, представители на гражданското общество и медиите в Габон.

В изявлението си за назначаването на Мария Габриел за ръководител на мисията, Федерика Могерини заяви: „Европейският съюз е до Габон в усилията на страната за консолидация на демокрацията. Важно е всички заинтересовани страни да работят за провеждането на прозрачни и достоверни избори, за отхвърляне на всички форми на насилие по отношение на свободата на изразяване, публично събрание, достъп до информация. Установяването на истински диалог между всички политически участници ще допринесе за успокояването на политическата обстановка и избягване на напрежението и радикализацията. Уверена съм, че мисията на ЕС за наблюдение на изборите в Габон, водена от евродепутата Мария Габриел,ще има важен принос за изборния процес“.

Разполагането на мисия за наблюдение на изборите в Габон има за цел да допринесе за прозрачността на изборния процес и спазването на основните свободи. Мисията ще направи цялостна, безпристрастна и обективна оценка на изборния процес и неговото съответствие с националните и международни стандарти за демократични избори. Мисията на ЕС ще работи и с други международни мисии, като тази на Африканския съюз.

Припомняме, че през 2011 г. Мария Габриел от ГЕРБ/ЕНП беше номинирана за ръководител на мисията на ЕС за наблюдение на изборите в ДР Конго от тогавашния Върховен представител на Съюза баронеса Катрин Аштън.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.