Вие сте тук

Доц. Александър Корнезов бе одобрен за съдия в Съда на ЕС в Люксембург

Дата на публикуване: 
петък, 29 Юли, 2016 - 16:31

Доц. Александър Корнезов бе одобрен за съдия в Общия съд на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург. Това стана ясно след заседание на Комитета по член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който разгледа кандидатурата на българския юрист и даде положително становище. Това съобщи пресцентъра на Министерство на правосъдието.

В началото на септември т.г. се очаква да се проведе Междуправителствена конференция, която да приеме решението за назначаване. Доц. Корнезов ще положи клетва и ще встъпи в длъжност на 19 септември 2016 г. на тържествено събрание на Съда на ЕС.

На 15 юни т.г. българското правителство официално одобри кандидатурата му по предложение на правосъдния министър Екатерина Захариева и дипломат №1 Даниел Митов.

Кой е Александър Корнезов?

В началото на април 2016 г. Александър Корнезов бе назначен за съдия в Съда на публичната служба към Съда на Европейския съюз, разглеждащ като първа инстанция спорове между Съюза и негови служители. Той спечели конкурс за магистратското място, в който 79 реномирани юристи се състезаваха за две вакантни бройки.

Роден през 1978 г., той е доцент по право на Европейския съюз и по международно частно право в Българската академия на науките. Корнезов е учредител и член на управителния съвет на Българската асоциация за европейско право и отговорен редактор на сп. "Европейски правен преглед". Автор е на многобройни публикации в областта на европейското право. Говори шест езика.

Защо е номиниран за съдия в Общия съд?

Понастоящем Съдът на Европейския съюз със седалище в Люксембург се състои от три юрисдикции:
1. Съд, създаден през 1952 г., който се произнася по преюдициални запитвания, за да се гарантира еднакво прилагане на общностното право. Той контролира и спазването на задълженията на държавите-членки, като разглежда искове за неизпълнение. Съдът разглежда и жалби за отмяна на актове на евроинституции, както и искове за установяване на неправомерно бездействие.
2. Общ съд, създаден през 1988 г. Сред най-важните му правомощия са да разглежда жалби на физически и юридически лица срещу актовете на евроинституциите, както и жалби на държавите-членки срещу Европейската комисия или Съвета на ЕС.
3. Съд на публичната служба, създаден през 2004 г., който разглежда спорове между служители на евроинституциите и техните работодатели. На 1 септември 2016 г. предстои вливането на Съда на публичната служба (където Корнезов е съдия) в Общия съд.
В момента Общият съд се състои от 35 съдии, като всяка държава-членка на ЕС има поне един представител. От 1 септември т.г. обаче съдиите се увеличават на 47 с оглед новите компетентности на тази юрисдикция.