Вие сте тук

Първата среща на новото трио – Естония-България-Австрия, ще се проведе на 13 септември в Талин

Дата на публикуване: 
сряда, 31 Август, 2016 - 13:09

Правителството прие Отчета за изпълнението в периода май-юли 2016 г. на Плана на подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година.

Посочено е, че в този период са определени още 188 членове на екипа на председателството, които са оценени по специално разработената методика за равнището на компетенции, знания и умения. Резултатите са предоставени на Института по публична администрация и Дипломатическия институт и ще послужат като база за по-доброто планиране на обученията и курсовете. Двата института са подготвили и обявили обществени поръчки за следващи обучения и предстои избор на изпълнители.

След редица срещи с компетентните институции и органи, е съгласувана разработената от НДК документация по идейния проект за преустройство и адаптация на основната сграда за нуждите на председателството. С решение на правителството в края на юли капиталът на НДК е увеличен със 17 млн. лева за преустройството, модернизацията и адаптирането на основната сграда на дружеството за нуждите на българското председателство.

Продължават срещите с различни целеви групи за обмяна на мнения и идеи за образа на България като председател на Съвета на ЕС, на които се обсъждат предложения за основни послания, символи, които следва да бъдат част от логото на Председателството, както и личности, които могат да бъдат лица на комуникационната кампания. През септември директорът на Центъра за изкуства БОЗАР (BOZAR) пристига на работно посещение у нас, за да бъдат обсъдени събитията и експозициите, които ще се проведат в Брюксел в рамките на Българското председателство.

Заради изтеглянето на председателството през първата половина на 2018 г., се актуализира планът за провеждане на обществени поръчки.

Първата среща на новото трио – Естония-България-Австрия, ще се проведе на 13 септември в Талин. Министерствата изпращат предложенията си, въз основа на които ще се актуализират предварителните приоритети на Българското председателство. Изготвен е и образец на фиш на Българското председателство, разработен на базата на образеца на рамкова позиция на България, както и на моделите на фишове на предходни председателства и на Генералния секретариат на Съвета.

Вече функционира и Националният център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС. От всички министерства и ведомства, свързани с председателството ни, е поискано да определят екипи от координатори по отделните направления. Предстоят разяснителни срещи с определените екипи с цел координиране на задълженията и отговорностите между отделните институции и Центъра. Актуализира се и планът за подготовка.

За посоченото тримесечие общо 24 експерта от различни министерства и институции са провели стажове в държави-членки, институции на ЕС и Постоянното представителство на България в ЕС. Тази практика ще продължи до края на 2016 година.

Обученията на председателите и експертите в работните групи, които ще заседават в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, започват през септември. Първият обучителен модул ще трае около три месеца и в него ще участват общо 810 души от екипа на председателството. Програмата е фокусирана върху практическите аспекти на ротационното председателство на Съвета на ЕС.

С цел доброто планиране, изпълнение и мониторинг на Националната обучителна програма се анализира възможността за създаване на обща база данни за участниците в обученията и техните оценки, като в съществуващия вече портал се включат и такива функционалности. Проучват се и вариантите за наем, закупуване или разработване на система за акредитация и регистрация.