Вие сте тук

Покани за представяне на проекти по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 година

Дата на публикуване: 
вторник, 13 Септември, 2016 - 14:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 13 септември е публикувано съобщение за покани за представяне на предложения в рамките на работната програма за предоставяне на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 година.

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в работната програма за 2016 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г.

Очакват се предложения по поканите за следните четири конкурса:

CEF-TC-2016-3: Автоматизиран превод      

CEF-TC-2016-3: Киберсигурност

CEF-TC-2016-3: Електронно фактуриране

CEF-TC-2016-3: Europeana

Общият индикативен бюджет, който е на разположение за избраните предложения по тези покани, е 27,5 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 15 декември 2016 г

Съответната документация по поканите ще е на разположение на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията на 19 септември: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals