Вие сте тук

ООН прие декларация за бежанците

вторник, 20 Септември, 2016 - 09:51
Тема: 

Генералната асамблея на ООН прие политическа декларация, в която пое ангажимент да постави в безопасен ред глобалния мигрантски поток, който достигна до рекордните 21 милиона и 300 хиляди бежанци по света, съобщи БНТ.

Заместник-генералният секретар на ООН Ян Елиасон заяви пред 193-членната Генерална асамблея, че положените дотук усилия за опазването на безопасността на бежанците заслужават похвала, но сега настъпва моментът всички със задружни усилия да се справят с коренните причини за масовата миграция по цял свят.

Декларацията веднага попадна под критиките на редица групи от активисти в защита на човешките права, които я определиха като "недостатъчна". Днес предстои и втора среща на върха на ООН, посветена на глобалната бежанска криза, председателствана от президента на Съединените щати Барак Обама.

 

Споделянето на отговорността на глобално ниво за овладяването на мигрантските и бежанските потоци е от жизненоважно значение. Необходимо е държавите на произход, транзит и дестинация да предприемат съвместни действия в дух на взаимна подкрепа и солидарност. Това заяви държавният глава Росен Плевнелиев в изказване на пленарното заседание на срещата на високо равнище по широкомащабните мигрантски и бежански потоци в централата на ООН в Ню Йорк. Българският президент определи безпрецедентната глобална среща като възможност да бъде договорен глобален подход към управлението на мигрантските и бежанските потоци.

„Трябва да насочим вниманието си към първопричините за миграцията. Необходимо е да намерим трайно решение на конфликтите и да се борим с нарушаването на правата на човека, социално-икономическите трудности и липсата на добро управление в страните на произход“, призова президентът Росен Плевнелиев от трибуната на ООН.

Според държавния глава, спазването на международното право в областта на хуманитарните въпроси и правата на човека, ефективният контрол на границите и реадмисията са ключови елементи в управлението на миграцията. България приветства текста в приетата Декларация от Ню Йорк, който апелира за цялостно прилагане на действащите споразумения за реадмисия.

„Ефективният контрол на границите е от първостепенно значение. Това включва пълното зачитане на човешките права на лицата, имащи право на закрила, предотвратяването и борбата с незаконната миграция и каналджийството и премахване на трафика на хора. Изключително важно е да се направи ясно разграничаване между бежанците и икономическите мигранти, които не отговарят на условията за получаване на статут на бежанец. Много незаконни мигранти стават жертва на престъпни мрежи и трафик на хора, когато се опитват да преминават границите нелегално“, посочи още българският президент в изказването си.

Държавният глава подчерта още, че България стриктно спазва международното право в областта на хуманитарната дейност и правата на човека. „Обръщаме специално внимание на защитата на най-уязвимите – на жените, децата, особено непридружаваните деца, и на хората с увреждания. България също така предоставя хуманитарна помощ и помощ за развитие на страните на произход и транзит“, припомни Росен Плевнелиев.

България вече прие първата си Национална програма за презаселване и се присъединява към призива към държавите, които все още не са приели такива програми, да го направят възможно най-скоро.

„С приемането на Всеобхватната рамка за отговор на бежанската криза ще можем по-добре да защитаваме и помагаме на бежанците и да подкрепяме приемащите страни, като същевременно приемаме мерки, отчитащи тяхната легитимна загриженост по отношение на  сигурността. Предстоящата работа за приемане на Глобален пакт по бежанците през 2018 г. предоставя добра възможност за интегриране във Всеобхватната рамка на превенцията и преодоляването на първопричините“, каза още държавният глава.

В профила на външния министър Даниел Митов беше публикувано съобщение за резултатите от разговорите между него, вътрешния минисър Румяна Бъчварова и Димитрис Аврамопулос, еврокомисар по миграцията, вътрешните работи и гражданството:

България ще участва в предстоящия преговорен процес за приемане на Глобален пакт за сигурна, редовна и законна миграция, който ще набележи набор от принципи, ангажименти и общи разбирания между държавите членки на ООН по въпроса за международната миграция във всичките й аспекти – хуманитарна област, развитие, сигурност и права на човека, стана ясно още от изказването на българския държавен глава пред ООН. 

България играе много важна роля за справянето с миграционните процеси. С вицепремиера Румяна Бъчварова и министър Даниел Митов разговаряхме как може ЕК и Българското правителство да работят в тясно сътрудничество, за да могат да са в позиция, в която да кажат, че се справят със ситуацията. Това заяви Димитрис Аврамопулос, еврокомисар по миграцията, вътрешните работи и гражданството след срещата ни в сградата на ООН с вицепремиера Румяна Бъчварова.

Ситуацията е много комплицирана, много трудна, защото каналджиите са започнали да пренасочват миграционни потоци през България и ЕС.
Но България не е сама.
Европа стои до България и много скоро, на 6 октомври ще има среща в България, за да се даде старт на нов европейски отговор, на нов европейски проект, а именно, така наречената Европейска служба за граничен контрол и брегова охрана.

Целта на този проект е да можем по добре да управляваме и да пазим общите европейски граници, обясни оюе еврокомисар Аврамопулос след срещата.

България ще играе изключително важна роля на първо място да опазва собствените си граници, но в същото време и европейските граници и ще бъде част от европейската всеобхватна миграционна политика, категоричен беше еврокомисарят.

Бих искал да похваля българското правителство за усилията за справяне със ситуацията. Заключението е, че България играе изключително важна роля опазвайки външните граници на ЕС.

България не е сама, Европа предоставя техническа, финансова и експертна помощи и съм убеден, че от 6 октомври ще разгърнем нова глава на по ефективно управление на европейските граници. Бих искал да изразя своята благодарност към правителството на България и към моите добри приятели и колеги до мен за изключително доброто сътрудничество, заяви още Аврамопулос.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.