Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
сряда, 28 Септември, 2016 - 10:08
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 септември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Годишната работна програма за 2016 г. за многосекторнa покана за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа.

Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ и Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия отправят покана за представяне на предложения във връзка с предоставяне на безвъзмездни помощи в съответствие с приоритетите и целите, определени в Годишната работна програма за 2016 г.

Очакват се предложения по следната покана: CEF-Synergy-2016-1.

Индикативната сума, която е на разположение за избраните предложения в рамките на тази покана, е 40 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията е 13 декември 2016 г.

Пълният текст на поканата е публикуван на интернет страницата на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи.