Вие сте тук

Зелена светлина от ЕП и Парижкото споразумение за климата може да влезе в сила

вторник, 4 Октомври, 2016 - 16:28

Парижкото споразумение за борба с климатичните промени, първото в историята универсално, законно обвързващо глобално климатично споразумение, ще влезе в сила следващия месец. Това ще стане, след като необходимите условия бяха изпълнени по-рано от очакваното благодарение на ратифицирането от Европейския парламент за Европейския съюз в исторически вот във вторник.

ЕС също така ще се присъедини към САЩ, Китай, Индия и други основни страни и големи източници на парникови газове по време на среща на страните по парижкото споразумение през ноември в Маракеш.

Парламентът даде своето съгласие с ратифицирането от ЕС на споразумението с 610 гласа „за“, 38 гласа „против“ и 31 въздържали се.

За да влезе в сила споразумението, е необходима ратификацията от най-малко 55 страни по Конвенцията, отговорни за най-малко 55% от общите емисии на парникови газове. Докато първото условие вече е изпълнено, с днешното гласуване се изпълнява и второто, с което споразумението влиза в сила.

„Нашият вот днес отваря пътя към постигането на необходимия брой ратификации за споразумението... Влизането в сила на Парижкото споразумение по-малко от година след подписването му е огромно постижение, имайки предвид, че този процес отне осем години за протокола от Киото. Днешният вот също така означава, че ЕС остава лидер по въпросите на климата“, каза председателят на Европейският парламент Мартин Шулц. Той подписа документа, с който Европейският парламент изпраща своето съгласие с ратифицирането от ЕС, в присъствието на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун, френския министър на околната среда и председател на КОП 21 Сеголен Роаял, държавния секретар на Словакия Иван Корчок, представляващ председателството на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

„Европейският съюз има дълга история като лидер в борбата с климатичните промени“, каза г-н Бан Ки-мун преди гласуването. Той благодари на евродепутатите и подчерта значимостта на ратифицирането от ЕС. Той също така добави, че борбата с климатичните промени не е само едно от най-важните предизвикателства на нашето време, а и възможност за изграждане на по-устойчива и конкурентоспособна икономика и по-стабилни общества.

Повечето изказали се от името на политическите групи подчертаха, че днешният вот също така показва, че сътрудничеството и съвместното справяне с предизвикателства са единственото решение за глобални проблеми. Те също така настояха за спешната необходимост от прилагане на споразумението и преследването на преговори на световната сцена. „Това е резултатът от прекрасна работа заедно... която показва, че днес можем!“, каза докладчикът Джовани Ла Виа (ЕНП, Италия).

Кликнете тук за видеозапис от церемонията и изказванията.

Следващи стъпки

След като ЕП даде своето съгласие, Съветът може официално да приеме Решение чрез спешната писмена процедура, за да може ЕС заедно със седемте държави членки, които вече са завършили процеса на ратификация, да депозира инструментите за ратификация в щабквартирата на ООН в Ню Йорк в петък, 7 октомври.

В четвъртък евродепутатите ще гласуват и резолюция, излагаща техните приоритети за следващия кръг преговори, който започва през ноември в Маракеш и ще се концентрира върху разпределението на усилията между страните с цел постигане на целите от Париж.

Бележка за редакторите

Седем са държавите членки, които вече са завършили националните си процедури по ратификация. Това са Унгария, Франция, Словакия, Австрия, Малта, Португалия и Германия. Те отговарят общо за 5% от глобалните вредни емисии.

За да влезе в сила споразумението, е необходима ратификацията от най-малко 55 страни по Конвенцията, отговорни за най-малко 55% от общите емисии на парникови газове. До момента 62 страни, отговарящи за 51,89% от емисиите са депозирали в ООН своя инструмент за ратифициране. Европейският съюз е отговорен за около 12% от глобалните емисии на парникови газове.

На този фон и благодарение на ратифицирането от ЕС, Парижкото споразумение ще влезе в сила навреме за Конференцията за климатичните промени КОП 22 в Маракеш от 7 до 18 ноември 2016 г.

/ЕП/

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.