Вие сте тук

Евродепутатите от ЕНП/ГЕРБ Мария Габриел и Емил Радев призоваха за по-решителни действия за постигане на визова реципрочност

сряда, 12 Октомври, 2016 - 14:58

 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент проведе дискусия с комисаря по миграцията Димитрис Аврамопулос по въпроса за постигане на пълна визова реципрочност. Темата е изключително важна за България, тъй като за българските граждани все още са в сила визите за Канада и САЩ.
 

Комисар Аврамопулос потвърди ангажимента на Комисията за постигане на пълна визова реципрочност, за да се гарантира справедливото и недискриминационно третиране на всички европейски граждани. По отношение на преговорите с Канада той отбеляза, че е положена добра основа за конструктивен диалог. Наскоро бе договорено канадското правителство да предложи конкретни срокове за премахване на изискването за визи. Що се отнася до САЩ, Комисията ще настоява за пълна визова реципрочност при преговорите с новата администрация след изборите през ноември. Евродепутатите от парламентарната комисия отправиха призиви за възприемане на по-твърд подход в диалога на Комисията със САЩ, така че да се съхрани авторитета на ЕС във външните му отношения с тези стратегически партньори и да бъдат по-категорично гарантирани равните права на всички европейски граждани.

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел специално благодари на комисар Аврамопулос за ангажимента и водената последователна политика за постигане на пълна визова реципрочност. „Реципрочността в премахването на визите е не само основен принцип на общата визова политика на ЕС. Това е въпрос с приоритетно значение за България. Координираните действия на Европейската комисия и държавите-членки допринесоха за ускоряване постигането на резултати. Благодарение на усилията на българското правителство и министър-председателя Бойко Борисов, Канада се ангажира с конкретен срок за отпадане на визите за всички български граждани. Визовата реципрочност е фундамент, който предполага равнопоставеност на всички европейски граждани и трябва да бъде отстояван“, отбеляза Мария Габриел.

Евродепутатът Емил Радев оцени усилията, които полага Европейската комисия за премахване на визите за САЩ и Канада, но отбеляза, че досегашните действия отнемат твърде дълго време. Той приветства постигнатия напредък с Канада и съобщението на канадския премиер за поетапно отпадане на визите от 1 май 2017 г. и отправи запитване към комисар Аврамопулос дали има индикации за подобна промяна на американската политика след президентските избори в началото на ноември т.г.

Освен това Емил Радев настоя Европейската комисия да изпълни законовите си задължения и да докаже чрез конкретни законодателни действия, че солидарността с гражданите на петте държави, за които все още са нужни визи за САЩ и Канада, е над трансатлантическите отношения. Той разкритикува създалото се усещане за двойни стандарти спрямо определени държави-членки и категорично заяви, че всички европейски граждани трябва да бъдат третирани еднакво.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.