Вие сте тук

Покани за представяне на предложения в рамките на Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
четвъртък, 13 Октомври, 2016 - 10:15
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 13 октомври са публикувани покани за представяне на предложения в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“.

Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия отправя следните покани за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“:

  • МСЕ – Транспорт – 2016 – ГП – Пакет за сближаване, с ориентировъчен бюджет от 250 млн. EUR;
  • МСЕ – Транспорт – 2016 – ГП – Общ пакет, с ориентировъчен бюджет от 190 млн. EUR;
  • МСЕ – Транспорт – 2016 – МГП – Пакет за сближаване, с ориентировъчен бюджет от 849,5 млн. EUR;
  • МСЕ – Транспорт – 2016 – МГП – Общ пакет, с ориентировъчен бюджет от 650 млн. EUR.

Крайният срок за представяне на предложения е 7 февруари 2017 г.

Съответната документация по поканите е на разположение на уебсайта на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.