Вие сте тук

България и Румъния получиха писмени уверения за отпадане на визите за Канада

петък, 21 Октомври, 2016 - 16:13

Лидерите на България и Румъния обявиха, че вече подкрепят споразумението за свободна търговия с Канада след като са получили писмени гаранции за отпадане на канадските визи. За Румъния се въвежда предпазна клауза за връщане на визите, но не и за България. Все още обаче има риск от провал на СЕТА, защото Белгия отказва да го подпише, предаде БНР. 

Писменото потвърждение за безвизово пътуване от декември 2017-та е пратено до българското и румънското вътрешно министерство от канадското правителство след среднощни преговори, обясни премиерът Бойко Борисов:

До 1 декември 2017 година за всички български граждани визовият режим ще отпадне за Канада. При това положение с румънския президент решихме да подкрепиме. 

Румъния повече няма никакви възражения към търговското споразумение с Канада, каза президентът Клаус Йоханис. Постигнатата договореност е взаимноизгодна - Канада ще има възможност да върне визите за румънци през първите 3 години от споразумението, ако внезапно броят на нелегалните имигранти нарасне значително.

Подобна „предпазна клауза“ не е предвидена в сделката за българските граждани, според Бойко Борисов:

Няма такова нещо в нашето потвърждение. 

Цялостния пакет от сделката с Канада обаче все още е застрашен, защото регионалното правителство на белгийския регион Валония пак отказа да даде мандат на централната власт да подпише СЕТА, обяви местния премиер Пол Маниет:

Механизмът за международните трибунали не е много ясен в договора. Става дума за начина, по който държавите решава споровете си с мултинационалните корпорации. На този етап умолявам да отложим срещата на върха Европа-Канада и да си дадем време за да разгледаме текста.

На въпрос на БНР дали Канада е обвързала белгийското вето с отпадането на визите за българи, премиерът Борисов отговори:

Не, няма такова условие. Всички горе чакат да чуят какво ще е това решение, но виждам, че все повече това създава несигурност, защото всяка държава има своите особености и всяка държава може да пожелае по един или друг инструмент да наложи вето.

Очаква се Европейският съвет да се произнесе какви ще са следващите стъпки на Съюза спрямо Канада, чийто премиер трябваше да пристигне тук следващия четвъртък за церемония по подписването на СЕТА.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.