Вие сте тук

ЕС и Канада ще подпишат днес търговското споразумение СЕТА

неделя, 30 Октомври, 2016 - 08:13

Лидерите на Европейския съюз и Канада ще подпишат днес споразумението за свободна търговия, което е обвързано с отпадането на визите за български граждани в северноамериканската страна. 

 

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение отваря пазарите на ЕС и Канада като премахва мита за половин милиард евро годишно. То насърчава бизнеса, инвестициите и участието на фирми в държавни поръчки от двете страни на океана. Очакванията са търговският обмен да се увеличи на 12 милиарда евро годишно. Това предаде Никола Миладинов - кореспондент на БНР в Брюксел.

Подписването е само първа стъпка на политически ангажимент по СЕТА. Договорът може да започне да се прилага частично от догодина, но за да влезе окончателно в сила тепърва трябва да мине през поне 2 години ратификационни процедури в ЕП и парламентите на Канада и 28-те европейски страни.

В пакета от документи, които днес ще се подпишат, се дават писмени гаранции на България и Румъния, че до края на 2017 г Канада ще премахне визите за пътуване на техни граждани.

В юридически обвързваща декларация ЕК обещава да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Канада ще потвърди пълното отпадане на визовите изисквания.

От своя страна България декларира, че приключването на нейните вътрешни законови процедури, позволяващи СЕТА да влезе в сила, ще зависи от пълното отпадане на визите за български граждани.

Подобна едностранна декларация има и Белгия, в която са описани резервите и гаранциите за регионалното правителство на нейната франкофонска област Валония. Именно местните управляващи забавиха церемонията по подписването и поискаха още преговори по текста. Така се наложи делегацията на Канада да лети до Брюксел за срещата на върха днес, вместо на планираната от месеци дата 27 октомври.

Подписването на споразумението с Канада бе отложено с три дни, докато белгийското правителство договори исканито от регионалните власти във Валония допълнителни гаранции за европейските потребители и производители. Белгийските възражения отпаднаха окончателно вчера с подписа на вицепремиера Дидие Рейндерс.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.