Вие сте тук

ЕП прие резолюция срещу руската пропаганда

сряда, 23 Ноември, 2016 - 15:59

Евродепутатите алармират за пропаганда срещу ЕС от Русия и ислямистки терористи, съобщава информационната служба на ЕП.

В резолюция, гласувана в сряда, евродепутатите предупреждават, че ЕС се намира под все по-голям натиск от пропаганда от страна на Русия и ислямистки терористи. Нейните цели са изопачаване на истината, провокиране на страх, съмнение и разделение в ЕС.

За да се противодейства на това, евродепутатите предлагат укрепване на малката работна група за стратегическата комуникация на ЕС и повече инвестиции за образование, онлайн и местни медии, разследваща журналистика, информационна грамотност и повишаване на осведомеността.

 Докладчикът Анна Фотуга (ЕКР, Полша) каза : „Беше ми поставена задачата да опиша пропагандата, която се използва от определени държави и недържавни субекти. Ние станахме свидетели на много нейни трансформации. По отношение на Руската федерация - ситуацията сега е ясна. След анексирането на Крим и агресивните й действия в източната част на Украйна, повечето държави вече са напълно наясно с използваните от нея методи за дезинформация и манипулация.“ Тя добави също, че самият доклад, в процеса на изготвяне, е бил обект на враждебна пропаганда.

В резолюцията се набляга на това, че ЕС трябва да се противопостави на дезинформационните кампании и пропагандата на страни като Русия, и недържавни субекти, като ИДИЛ/ДАЕШ, Ал Кайда и други насилствени джихадистки терористични групи.

В резолюцията се казва, че враждебната пропаганда срещу ЕС и държавите членки цели изопачаване на истината, предизвикване на съмнение, провокиране на стратегически разрив между Европейския съюз и неговите северноамерикански партньори, парализиране на процеса на вземане на решения, дискредитиране на институциите на ЕС и насаждане на страх и несигурност сред гражданите на ЕС.

Русия цели разделение

 Евродепутатите предупреждават, че Кремъл е усилил своята пропаганда срещу ЕС след анексирането на Крим и хибридната война, която се води в Донбас. Те отбелязват, че „руското правителство използва широк набор от средства и инструменти, като мозъчни тръстове, многоезични телевизионни канали (например „Русия днес“), псевдо информационни агенции и мултимедийни услуги (например „Спутник“), социални медии и интернет тролове, с което цели поставяне под съмнение на демократичните ценности, разделяне на Европа, мобилизиране на вътрешна подкрепа и създаване на представа за нефункциониращи държави в източното съседство на ЕС“.

Резолюцията подчертава, че „Кремъл финансира политически партии и други организации в ЕС“ и „оказва подкрепа на антиевропейски сили“ като крайно десни партии и популистки движения.

ЕС е мишена на ДАЕШ

 

Тъй като ЕС и европейските граждани са основна целева аудитория за ИДИЛ/ДАЕШ, евродепутатите призовават държавите членки да работят в по-тясно сътрудничество за защита на обществото от опитите за вербуване, като по този начин засилят устойчивостта им на радикализация. Те също предлагат да се разработи наративно послание, опровергаващо това на ИДИЛ/ДАЕШ „включително чрез овластяване и по-силно видимо присъствие на умерени мюсюлмански учени, които се ползват с доверието да делигитимират пропагандата на ИДИЛ/ДАЕШ.“

Информационна грамотност

 С цел противодействие на кампаниите срещу ЕС, евродепутатите предлагат инвестиране в повишаване на осведомеността, образование, онлайн и местни медии, разследваща журналистика и информационна грамотност в ЕС. Това ще даде възможност на гражданите критично да анализират медийното съдържание с цел идентифициране на пропагандата. В текстът се казва, че също толкова важно е осигуряването на комуникация, съобразена с конкретните региони, включително на достъп до информация на местните езици.

Резолюцията предлага още задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и НАТО в областта на стратегическата комуникация, укрепване на 9-те работни групи за стратегическа комуникация на ЕС и предоставяне на подкрепа за повече гъвкавост на медиите в страните в съседство на ЕС.

Резолюцията бе приета с 304 гласа „за“ срещу 179 „против“ и 208 „въздържали се“.

Андрей Ковачев: Свободата на медиите е отговорност към истината. ЕП надига глас срещу дезинформацията

ЕП прие доклад за противодействие на пропагандата срещу ЕС от страна на трети страни

Във връзка с приемането на доклад относно Стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от страна на трети страни в ЕП, Андрей Ковачев, направи изказване че особено в последните години се правят агресивни опити да се поставят под съмнение демократичните устои на ЕС и да се подкопае политическото му единство. Разпространяват се манипулации, полуистини и открити лъжи. Използва се Интернет, социални медии и медийни тролове, информационни и по-точно „дезинформационни“ агенции, които постоянно насаждат омраза към ЕС.

Евродепутатът даде пример с България, където има десетки сайтове, които са  част от хибридната война срещу ЕС, където в началото на годината се разпространи информацията, че „Европейският съд е забранил кръщаването на деца в църква и след месец март 2016 г. кръщаването на деца, щяло да се счита за престъпление в Европа“. Ковачев допълни, че  тази седмица има нова атака срещу ЕС, като в подобни медии се твърди, че Европейският парламент в последния момент е внесъл „тайна поправка“ към настоящия доклад, с която ЕС „иска да забрани православието“. Според тези медии в поправката е написано, че „православието става опасно, защото  пропагандира своите християнски ценности и разширява влиянието си в целия свят“.

Ковачев заяви, че това са два класически примера за „хибридна война“, които показват защо ЕС трябва да противодейства на пропагандата и докладът срещу нея е навременен и необходим. Според евродепутатът, „ЕС не само не забранява православието или друга религиозна деноминация, а напротив - гарантира защитата на правата на свобода на мисълта, съвестта и религията. Хартата на основните права, която има правно-обвързващ характер, утвърждава точно тези права. Най-зловещите посегателства срещу свободата на словото и религиозните свободи в страните от Източна Европа бяха извършени именно от комунистическите режими, които се опитаха да наложат комунизма като държавна религия, следвайки указанията от Кремъл.“

Българският евродепутат приветства създаването на оперативната група „East StratCom“ в рамките на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), която да анализира и да се противопостави на насочените срещу ЕС пропаганда и дезинформация и поясни че докладът по никакъв начин не призовава за ограничаване на медиите, а единствено има за цел да защити истината.

Андрей Ковачев направи изказване по тази тема по време на първото ноемврийското пленарно заседание на Европейския парламент в Страсбург във връзка с дебатите по повод приемането на доклад относно Стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от страна на трети страни.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.