Вие сте тук

Европейския парламент​ одобри ​Бюджетa ЕС

Дата на публикуване: 
четвъртък, 1 Декември, 2016 - 14:12

В бюджета за следващата година, евродепутатите гарантираха по-голяма подкрепа за безработните младежи и допълнителни средства за ключови инициативи за подпомагане МСП, транспортни и инфраструктурни проекти, изследвания и Еразъм+ за студентска мобилност. Размерът на бюджетните кредити за поети задължения възлиза на 157,86 млрд. евро, както и 134,49 млрд. евро в бюджетни кредити за плащания.

След официалното одобрение от страна на Съвета на споразумението за бюджетно помирение, постигнато с ЕП на 28 ноември, Европейският парламент го прие с 438 гласа „за“ срещу 194 гласа „против“, 7 „въздържали се“. След това то бе подписано от председателя на ЕП Мартин Шулц, с което стана закон.

„Ние постигнахме целите си. Бюджетът за 2017 г. е силно ориентиран към нашите приоритети, които за засилване на икономическия растеж, създаване на работни места, особено за младите, и справяне с миграционната криза. Допълнителните 500 млн. евро, които добавихме към Инициативата за младежка заетост, са ясен сигнал, че ЕС трябва да действа. Ние също така направихме всичко възможно, за да се справим с първопричините за миграцията,” каза водещият докладчик (раздел Европейска комисия) Йенс Гайер (С&Д, Германия).

„Много е жалко, че Комисията пренебрегна предложението на Парламента и не добави точката, която изисква поставянето в резерв на плащанията за бивши комисари, докато не бъде затегнат Кодекса за поведение. Това предложение беше прието от Парламента с голямо мнозинство и целеше да подобри поведението на Комисарите, както и в последствие този на институциите като цяло,” каза докладчикът по останалите раздели Индрек Таранд (Зелените, Естония). 

Той добави: „Предложението, което председателя на Комисията Юнкер изпрати на председателя на Парламента Шулц наскоро за подобряване на Кодекса на поведение чрез удължаване на периода на охлаждане до две години е стъпка в правилната посока, но не е достатъчна, тъй като преходните плащания за бившите комисари таят три години.“

Еврокомисарят Криталина Георгиева, за която това бяха последните преговори по европейския бюджет, благодари на колегите си и посочи

Бяхме много предпазливи и въведохме възможност за гъвкавост в този бюджет от 1,1 милиарда евро резерв, така че, ако ни удари нова криза, да имаме средствата да реагираме.

Младеж, работни места и растеж

Европейският парламент гарантира 500 милиона евро повече, от предвиденото в проектобюджета, за Инициативата за младежка заетост, с цел подпомагане на младите при намиране на работа. Други 200 милиона евро са предвидени за стимулиране на ключови инициативи за растеж и работни места, като програмата COSME (конкурентоспособност на малки и средни предприятия), Механизма за свързване на Европа (CEF, финансиране на инфраструктурни проекти), програмата Хоризонт 2020 (изследователски проекти) и Еразъм + (студентска мобилност).

Бежанска и миграционна криза

Евродепутатите успяха да осигурят и пакет за стимулиране, на стойност 728 милиона евро, предвиден предимно за фондове, свързани с миграцията, включително 28 милиона евро повече за UNRWA (Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (общо 310 милиона евро) и 3 милиона повече за подкрепа на мирните преговори в Кипър (общо 34.8 милиона евро).

Преглед на МФР

По време на дебата относно междинния преглед на дългосрочния бюджет на ЕС (многогодишната финансова рамка 2014-2020 г.) Иван Корчок, от името на словашкото председателство на Съвета, обеща ревизионен пакет, който да направи възможно мобилизирането на допълнителни 6 млрд. евро, които да бъдат насочени към най-важните приоритети до края на тази финансова перспектива, както и въвеждането на повече гъвкавост в бюджета.

Съдокладчиците на Парламента Ян Олбрихт (ЕНП, Полша) и Изабел Томас (С&Д, Франция) предпазливо приветстваха усилията на Съвета. В същото време те припомниха на евродепутатите, че предложението все още се обсъжда от държавите членки и заявиха, че очакват с нетърпение започването на преговорите. Ян Олбрихт каза: „Работата продължава. Все още не сме постигнали целта си.“