Вие сте тук

Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП: Иновативните идеи могат да намерят европейско финансиране

понеделник, 5 Декември, 2016 - 14:20

На 2 декември 2016 г евродепутатът Андрей Ковачев взе участие в конференцията „Готови ли сте за собствен бизнес?”, която се проведе в Нов български университет в София.

Според г-н Ковачев пред активните млади хора с иновативни идеи има много възможности за финансиране от Европейския съюз. Той коментира още, че работата на ЕС и на националните държави е да осигурят съответните инструменти за насърчаване и подпомагане на предприемачеството.

Д-р Андрей Ковачев запозна младите участници в дискусията с възможностите за финансиране при стартиране на нов свой бизнес. Сред начините са инкубаторите, като Sofia Tech Park, което представлява държавно финансиран проект с мисия да приюти иновативни технологични стартъп компании и да им осигури достъп до среда, която да подпомогне развитието им, в това число чрез офис пространства и широк кръг от бизнес и технологични услуги. Други начини биха могли да бъдат чрез Акселератори, Бизнес ангели, Краудфъндинг платформи, Венчър капитали или чрез субсидии.

Евродепутатът смята, че образованието е изключително важно и хората трябва и да се самообразоват и надграждат, за да са в час с новостите. Освен това се наблюдава и нарушена връзка между образованието и нуждите на реалния бизнес, в резултат на което много от младите хора след като завършат не могат да си намерят работа и трябва да се преквалифицират.

„Освен бюрокрацията и корупцията младите хора у нас срещат и проблемите на съдебната система, липсата на независимост на съда и неспазването на върховенството на закона, които също възпрепятстват правенето на бизнес в България“, заяви г-н Ковачев. Той допълни, че през последните години благоприятната бизнес среда е сред приоритетите на няколко поредни правителства. Предприети са и редица мерки за улеснение на бизнеса.

„Европейската комисия съвсем наскоро обяви, че предлага мерки за подкрепа на стартиращите предприятия в Европа“, припомни Андрей Ковачев. Основните предложения на ЕК са свързани с подобряване на достъпа до финансиране, втори шанс за потребителите и опростяването на данъчното облагане, отбеляза още Ковачев. Той обаче добави, че по отношение на данъчното облагане страни като България трябва да преминат фазата на кохезионната политика т.е. на сближаване на стандарта, за да може да се възползват в пълна степен от такива предложения.

Събитието бе организирано от Българското училище за политика „Димитър Паница“ и е част от проекта "Европа и аз", който се осъществява с подкрепата на Европейския парламент. Целта му е да провокира интереса и ангажираността на младите българи към работата на Европейския парламент и възможностите за тяхното развитие в рамките на Европейския съюз.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.