Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси юрист-лингвисти

Дата на публикуване: 
четвъртък, 8 Декември, 2016 - 11:29
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 декември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание:

Целта е да бъдат съставени списъци на издържалите съответния конкурс, от които Европейският парламент и Съветът ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „ юрист-лингвисти “ (функционална група AD).

От юрист-лингвистите, наети на работа от Европейския парламент и Съвета, се очаква да редактират на езика на конкурса юридически/законодателни текстове, като използват най-малко два други езика. Те трябва и да дават консултации във връзка със съставянето на законодателни текстове.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава- членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от националните закони по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 12 януари 2017 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – юрист-лингвисти  (1.07 MB, PDF)