Вие сте тук

Евродепутатите одобряват нови правила за насърчаване на железопътния транспорт

Дата на публикуване: 
сряда, 14 Декември, 2016 - 15:26

Договорите за обществени поръчки за предоставяне на железопътни услуги на пътници в ЕС трябва да се възлагат чрез наддаване според нови правила, одобрени от ЕП в сряда. Тези правила целят също стимулирането на инвестиции и развитието на нови търговски услуги.

Според новите правила, железопътните компании ще имат възможността да предлагат своите търговски услуги на пътническите железопътни пазари в рамките на ЕС по два начина.

Първо, в случаите, когато властите възлагат договори за обществени поръчки за предоставяне на железопътни услуги на пътници, наддаването за спечелване на обществена поръчка, което следва да бъде достъпно за всички железопътни оператори в ЕС, трябва постепенно да се превърне в стандартна процедура за избор на доставчици на услуги.

Договорите, които държавите членки използват за предоставяне на обществен превоз на пътници, отговарят за около две трети от пътническите железопътни услуги в ЕС. Отправянето на покана към компании, които да наддават за тях, следва да ги накара да се концентрират повече върху потребителите и да спести разходи на данъкоплатците.

Властите в страната ще запазят правото си на пряко възлагане на договори без наддаване, когато това води до подобряване на качеството на услугите, предоставяни на пътниците, или повишаване ефективността на разходите.

  • Пряко възложените договори трябва да включват изисквания за изпълнение (точност и честота на обслужването, качество на подвижния състав и транспортен капацитет); 
  • Прякото възлагане ще бъде възможно за договори за обществени поръчки под определена средна годишна стойност или за годишно предоставяне на услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт (7.5 милиона евро или 500,000 километра).
  • Второ, всяка железопътна компания следва да има възможността да предлага търговски услуги в пътническите железопътни пазари в рамките на ЕС. 

При все това, държавите членки могат да ограничат правото на достъп на нов оператор до определени линии, ако предложена нова услуга би нарушила „икономическото равновесие“ на съществуваща обществена поръчка за услуги. За да се определи в кои ситуации свободният достъп може да бъде ограничен, ще бъде необходим обективен икономически анализ от националния регулатор.

Следва да бъдат оценени и потенциалните конфликти на интереси, за да се гарантира, че управителите на инфраструктурата действат безпристрастно, така че всички оператори да имат равен достъп до коловози и гари. 

В текста се казва, че операторите на обществени услуги трябва да се съобразяват със задълженията, възникващи според социалното и трудово право, установени от правото на ЕС, националното право или колективни споразумения.

Влизане в сила

ЖП компаниите ще имат възможността да предлагат нови търговски услуги по вътрешни линии, считано от 14 декември 2020 г.

Тръжната процедура следва да се превърне в общо правило за нови договори за обществени поръчки от декември 2023 г., като това предвижда някои изключения.