Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за асистенти в областта на финансите и човешките ресурси

Дата на публикуване: 
четвъртък, 15 Декември, 2016 - 12:48
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за асистенти (AST 3) в областта на финансите и човешките ресурси.

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз (главно Европейският парламент, Европейската служба за външна дейност, Съдът, Европейският комитет на регионите и Европейският икономически и социален комитет) могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като асистенти (функционална група AST) в областта на финансите и на човешките ресурси.

Асистентите (функционална група AST) изпълняват задачи от административен и технически характер и задачи, свързани с обучения, за които се изисква известна степен на самостоятелност, по-специално що се отнася до прилагането на правила и разпоредби или на общи указания.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 17 януари 2017 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AST/139/16 – Асистенти (AST 3) в следните области: 1. Финанси, 2. Човешки ресурси (1.2 MB, PDF)