Вие сте тук

Одобрен е анализ за система за акредитация по време на председателството на Съвета на ЕС

Дата на публикуване: 
сряда, 28 Декември, 2016 - 16:39

Министерският съвет одобри анализ на вариантите и подхода за осигуряване на система за акредитация и регистрация на делегациите, които ще участват в събития по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Практиката на държавите-членки показва, че по време на председателство всяка страна се посещава от около 20 000 делегати, като системата за акредитация и регистрация трябва да обхваща делегати, журналисти и организатори на събитията, като спомага за осигуряването на контрола на достъпа, управлението на календара на събитията и цялостнаа логистична организация. В рамките на едно шестмесечно ротационно председателство на Съвета на ЕС, освен редовните заседания на Европейския съвет, Съвета и подготвителните му органи в Брюксел и Люксембург, държавата-председател организира средно и около 200 неформални събития и отговорността за тяхното безопасно протичане и организиране от протоколна гледна точка е изцяло на съответната държава-домакин.

Докато за редовните заседания и подготвителните му органи регистрацията и акредитацията за достъп до сградата на Съвета се осъществява чрез специализиран софтуер, а информацията се подава до бюрото за акредитация на Генералния секретариат на Съвета, за неформалните събития следва да се осигури алтернативно решение от държавата-председател. Затова един от основните елементи за успешната организация и осигуряването на необходимото ниво на сигурност на делегациите по време на събитията в страната е наличието на софтуерната система за регистрация, сигурност и акредитация.

Практиката в останалите държави-членки показва че са възможни два варианта – наемане/закупуване на готов софтуерен продукт или самостоятелно разработване на софтуерен продукт. В България подобен продукт не е бил разработван, тъй като досега не е имало необходимост и не са провеждани събития от подобен мащаб и продължителност.

Системата следва да е функционираща към края на октомври 2017 г., тъй като обичайно се провеждат няколко събития преди официалната дата на поемането на председателството.

В доклада се предлага със заповед на директора на Националния център за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. да бъде сформирана работна група с участието на експерти от Центъра, НДК, НСО, Държавната агенция „Електронно управление“, дирекция „Държавен протокол“ на МВнР и консултанти с опит и експертиза в сферата на информационните и комуникационни технологии. Нейната задача ще бъде изработването на тръжна документация за осигуряване на система за акредитация и регистрация на делегациите.