Вие сте тук

Новото председателство на Съвета на ЕС: малтийските депутати споделят очакванията си

вторник, 3 Януари, 2017 - 16:37

Малта поема от Словакия ротационното председателство на Съвета на ЕС, като през следващите шест месеца тя ще определя дневния ред и ще търси компромиси между европейските правителства. Малката островна държава се изправя пред редица предизвикателства, сред които са миграционната криза в Средиземноморския регион, външнополитическите напрежения и очакваният старт на преговорите за Брекзит. Прочетете какво мислят малтийските депутати в Европейския парламент за започващото председателство на Съвета.

Дейвид Каза (ЕНП)

Малтийското председателство идва в решителен момент за ЕС - предстоят важни избори във Франция и Холандия, а Великобритания се очаква да задейства член 50 за оттеглянето си от ЕС. Брекзит е без съмнение безпрецедентно предизвикателство - начинът, по който ще подходим към тези сложни преговори, ще определи как ще изглежда ЕС в следващите десетилетия.

Проблемите на сигурността и миграцията трябва да останат на преден план за ЕС. Надявам се и очаквам да бъде поставен по-голям акцент върху общата ситуация в Средиземноморския регион, тъй като сигурността и маршрутите за незаконна миграция остават огромно предизвикателство, по което трябва да се действа решително.

Растежът и работните места остават главен приоритет за ЕС като цяло. Макар че безработицата в ЕС намаля през последните три години, различията в данните за заетостта между регионите остават големи.

Роберта Мецола (ЕНП)

Малтийското председателство е нещо, за което работихме здраво като нация и това ще бъде един източник на гордост за Малта и Гозо.

Като депутат, като малтийка, искам председателството да постигне най-добрите резултати за Европа и за Малта. В идните месеци, вероятно повече от преди, ние ще трябва да приближим Европа към гражданите и да покажем защо имаме нужда от Европа и от ценностите, на които държим.

Европа има нужда от подкрепата на хората и аз се надявам, че малтийското председателство ще донесе тази подкрепа.

Терез Комодини Какиа (ЕНП)

Най-голямото предизвикателство, с което ЕС трябва да се захване, е гарантирането на гражданската ангажираност в европейските въпроси, както и насочването на работата на институциите за решаване на трудностите, пред които се изправят гражданите. Казвам това, без да подценявам предизвикателствата, свързани с Брекзит и с избора на Доналд Тръмп в САЩ.

Бих искала малтийското председателство да даде принос за решаването на тези проблеми, както и да постигне напредък по досиетата относно единния цифров пазар. Постигането на споразумение и приключването на законодателните файлове ще гарантира, че ЕС разполага с правната рамка и с инфраструктурата, които могат да направят възможностите в цифровата област реалност.

Алфред Сант (С&Д)

Най-голямото предизвикателство е съхраняването на чисти канали за добронамерена комуникация между страните-членки и Великобритания, когато започнат преговорите за Брекзит. ЕС, както и останалия свят, ще трябва да се опита да приеме съществуването на безпрецедентна несигурност. Нещата ще трябва да бъдат управлявани прозрачно по разбираем и внимателен начин.

За Малта ще бъде голямо предизвикателство въпреки размера си да се захване компетентно с административните и политически усложнения, които ще възникнат. Уверен съм, че това ще бъде постигнато. Като цяло, бих искал да видя напредък по политиките относно имигрантите и Средиземноморието.

Мириам Дали (С&Д)

Най-големите предизвикателства произлизат от политическите събития в Европа, включително Брекзит и изборите в страни от ЕС, които могат да променят динамиката на Европейския съюз. Сред приоритетите на председателството със сигурност е напредъкът в европейската имиграционна политика. Ние имаме нужда от политика за предоставяне на убежище, която гарантира солидарност и достойнство при преселването. Други важни теми в областите, по които аз работя, са кръговата икономика и намаляването на вредните емисии, роумингът и достъпът до безжичен интернет, както и европейската политика относно втечнения природен газ.

Марлене Мици (С&Д)

Да председателстваш ЕС за пръв път е сложно за по-малките страни, а да председателстваш в такива бурни времена ще направи работата още по-сложна за Малта. През следващите шест месеца трябва да поставим гражданите в центъра на европейската политика. Европа трябва да започне да се вслушва в своите жители и да действа по въпросите, които ги тревожат и които ги вдъхновяват. По време на малтийското председателство бих искала да видя напредък във важни области като миграцията, единния цифров пазар, сигурността и социалното приобщаване.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.