Вие сте тук

ЕНП и АЛДЕ създават проевропейски съюз

вторник, 17 Януари, 2017 - 12:48

Групите на ЕНП и на АЛДЕ в Европейския парламент създадоха проевропейска коалиция за реформиране на Европа. Коалицията кани и други групи да се присъединят към нея, съобщава пресслужбата на ЕНП.

Председателят на Групата на ЕНП Манфред Вебер каза: “Групата на ЕНП винаги е настоявала за подход, основаващ се на партньорство - оставаме верни на този принцип и ще продължим да постигаме резултати. Искаме да работим заедно, за да постигнем резултати за европейските граждани и да гарантираме европейската стабилност. Нашето партньорство е основано на съдържанието и на реформите за Европа. Това е пакт в името на резултатите. Ще поканим всички проевропейски партии да се присъединят към нашето партньорство.”

Председателят на Групата на АЛДЕ Ги Верхофщад каза: “Това е първата важна стъпка към създаването на проевропейска коалиция, която да реформира и подсили нашия Съюз, което е абсолютно необходимо. При наличието на Тръмп, на Путин, на много други предизвикателства, пред които е изправена Европа, важно е да си сътрудничим, за да реформираме нашия Съюз. Нашият коалиционен план е отворен за всички проевропейски парламентарни групи. Това е коалиция на идеи за промяна на посоката на Европейския съюз. Споразумението включва новата Европейска гранична и брегова охрана, ново управление на еврозоната, за да ни извади от кризата и европейски отбранителни сили, за да направим отново Европа безопасна. Споразумяхме се и да проучим дали е необходим европейски разузнавателен и разследващ капацитет, за да се борим с тероризма и международните престъпления.”

Като част от това политическо споразумение и двете групи ще подкрепят Антонио Таяни за председател на Европейския парламент.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.