Вие сте тук

Антонио Таяни е новият председател на Европейския парламент

сряда, 18 Януари, 2017 - 14:19

нтонио Таяни (ЕНП, Италия) спечели изборите за председател на Парламента с 351 гласа в последния вот срещу Джани Питела (С&Д, Италия), който получи 282.

Резултат от третия тур:

1.     Антонио Таяни (ЕНП, Италия) – 351.

2.     Джани Питела (С&Д, Италия) – 282.

Брой на подадените валидни бюлетини на четвърти тур: 633.

Въздържали се: 80.

Общ брой на подадените бюлетини: 713.

Нито един от кандидатите не постигна абсолютно мнозинство от подадените валидни бюлетини в първите три тура от избора за председател на Парламента във вторник.

Резултат от третия тур:

1.     Антонио Таяни (ЕНП, Италия) - 291 (+4).

2.     Джани Питела (С&Д, Италия) - 199 (-1).

3.     Хелга Стевенс (ЕКР, Белгия) - 58 (-8).

4.     Джийн Ламбърт (Зелените, Великобритания) - 53 (+2).

5.     Елеонора Форенца (ЕОЛ/СЗЛ, Италия) - 45 (+3).

6.     Лауренциу Ребега (ЕНС, Румъния) - 44 (-1).

Брой на подадените валидни бюлетини на трети тур: 690.

Абсолютно мнозинство: 346.

Общ брой на подадените бюлетини: 719.

Резултат от втория тур:

1.     Антонио Таяни (ЕНП, Италия) - 287 (+13).

2.     Джани Питела (С&Д, Италия) - 200 (+ 17).

3.     Хелга Стевенс (ЕКР, Белгия) - 66 (-11).

4.     Джийн Ламбърт (Зелените, Великобритания) - 51 (-5).

5.     Лауренциу Ребега (ЕНС, Румъния) - 45 (+2).

6.     Елеонора Форенца (ЕОЛ/СЗЛ, Италия) - 42 (-8).

Брой на подадените валидни бюлетини на втори тур: 691.

Общ брой на подадените бюлетини: 725.

Резултат от първия тур:

1.     Антонио Таяни (ЕНП, Италия) – 274.

2.     Джани Питела (С&Д, Италия) – 183.

3.     Хелга Стевенс (ЕКР, Белгия) – 77.

4.     Джийн Ламбърт (Зелените, Великобритания) – 56.

5.     Елеонора Форенца (ЕОЛ/СЗЛ, Италия) – 50.

6.     Лауренциу Ребега (ЕНС, Румъния) – 43.

Брой на подадените валидни бюлетини на първия тур: 683.

Общ брой на подадените бюлетини: 718.

Гласуването е тайно и може да продължи до четири тура. Кандидатите имат право да се оттеглят, а нови кандидатури могат да се появят преди второто и третото гласуване. Гласуването на трети тур ще започне в 18.30ч. българско време.

Ако никой от кандидатите не спечели абсолютно мнозинство от подадените валидни гласове по време на първите три гласувания, председателят ще бъде избран с обикновено мнозинство в четвъртия и последен тур, който ще се проведе между двамата кандидати, които са получили най-много гласове на третия тур.

Презентации на кандидатите преди вота

Изборът на нов председател на Европейския парламент започна с триминутни презентации на всичките шест кандидати. Те изложиха своите идеи за управление на ЕП през следващите две години и половина. Ги Верхофстад (АЛДЕ) оттегли кандидатурата си преди вота. След това, евродепутатите продължиха с гласуването в първи тур.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.