Вие сте тук

Миграцията, сигурността, преговорите с Великобритания и социалната политика са приоритетите на Малтийското председателство

петък, 20 Януари, 2017 - 14:42

Министър-председателят на Малта Джоузеф Мускат представи в сряда, 18 януари 2016 г., приоритетите на страната си като председателка на Съвета на ЕС пред Европейския парламент в Страсбург. Те включват миграцията, сигурността, преговорите с Великобритания за напускане на ЕС и социалната политика.

Мускат заяви, че докато Европейската комисия и Европейският парламент са проявили лидерство в усилията за разрешаване на миграционната криза, трудностите са идвали от Съвета на ЕС, т.е. от държавите-членки.

Малта, най-малката държава в ЕС с население под половин милион, години наред е била оставена сама да се справя с миграционния натиск, но сега властите й не отказват да приемат своя дял от преселваните там бежанци въпреки преобладаващото отрицателното обществено мнение, посочи Мускат.

„Солидарността не е решение а ла карт, което използваме, когато сме в нужда и си затваряме очите, когато други имат нужда“, каза той. „Солидарността е жизненоважна европейска ценност“.

Мускат изрази съжаление, че „малцинство от държави-членки“ са се възпротивили на временните схеми за релокация и презаселване на бежанци.

„От друга страна ние можем да се опитаме да разберем истинските безкопокойства и опасения, които тези държави-членки и всъщност нашите хора в нашите собствени държави-членки имат за целия начин, по който Европа се справя с миграционния въпрос“, каза той.

Председателството ще има двояк подход към него: от една страна – ефективно управление на границите, от друга – постигане на напредък за справедливо разпределение на тежестта.

„Дойде ли другата пролет, Европа ще се изправи пред тежък наплив от мигранти през централното Средиземноморие“, предупреди Мускат. „По мое мнение няма съмнение, че ако същността на сделката с Турция не бъде повторена с централното Средиземноморие, Европа ще бъде изправена пред голяма миграционна криза. Ще бъда прям. Не виждам начин, по който една единствена страна може да поеме тази следваща вълна“.

Той поясни, че под повторение на турската сделка разбира преди всичко да бъде разбит бизнес модела на трафикантите на хора в Средиземно море, след което ЕС да осигури „хуманитарни коридори“ за действителните бежанци до неговите държави.

Малтийското председателство ще работи също за „издигане на различно ниво сътрудничеството между държавите-членки в областта на сигурността“, декларира Мускат.

Значителна част от речта си пред евродепутатите той посвети на Брекзит:

„Искаме справедлива сделка за Обединеното кралство, но тази сделка по необходимост трябва да стои по-ниско от членството“, каза Мускат. „Това не би трябвало да изненадва никого. Наистина, да се мисли, че би могло да бъде иначе, показва откъсване от действителността“.

По думите му речта на британската министър-председателка Тереза Мей на 17 януари 2016 г., очертаваща стратегия за излизане от ЕС, внася яснота и показва, че Обединеното кралство иска изцяло да напусне единния пазар, за да не остава обвързано от задължението за свободата на движение на хора.

„Наистина, фактът, че британската министър-председателка декларира, че ще извади страната си от единния пазар заради политическия избор да ограничи свободата на движение на хора, потвърждава позицията на 27-те от ЕС, че четирите свободи (на движение на хора, стоки, услуги и капитали – б.р) са в един пакет.Това само по себе си е положителни развитие“.

"След като веднъж има нотификация, ясно и чисто скъсване със сегашните договорености и след това договаряне на несвързано и ново споразумение за свободна търговия, въведено от възможни преходни договорености, където европейските правила и институции не могат да се компрометират, това ще бъде тежка работа, както показва неотдавнашния ни опит с търговски споразумения", каза Мускат."Никога не бива да се подценява тази работа, както не бива никога да се подценяват колегите ни от другата страна на масата".

Пет седмици след официалната нотификация на британското желание за напускане на ЕС, среща на върха ще определи мандат на Европейската комисия да води преговорите за това с британското правителство. Срещата ще определи и позицията на 27-те за последователността на „Брекзит“, т.е. прекратяването на досегашните отношения и договарянето на новите, както и възможен преходен период между двете, каза малтийският премиер.

Спирайки се на последния приоритет на председателството, той посочи, че „социалният аспект на този 60-годишен проект е същността на Европейския съюз“.

По думите му социална Европа не може да бъде отделяна от единния пазар и еврото.

„Фактът, че не сме преследвали тази цел активно през последните няколко години, може да даде обяснение за сегашното настроение в много от нашите страни-членки“, каза Мускат.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.