Вие сте тук

Около 150 млн. лв. ще струва българското председателството на ЕС

понеделник, 23 Януари, 2017 - 12:58

Прогнозата, че българското председателство на ЕС ще се окаже златна мина, вече се сбъдва. Шестте месеца, в които България ще оглавява Евросъюза, ще струват поне 150 млн. лв. (около 77 млн. евро) на данъкоплатците. Това е записало правителството в доклад за подготовка на председателството, което ще започне в началото на 2018 г. 

"Със средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. в централния бюджет са предвидени средства за обезпечаване на подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС в размер на 150 млн. лв.", пише в документа, цитиран от вестник "Сега". Това е първата официална прогноза колко ще струва на бюджета провеждането на европейските срещи в София, Брюксел и Страсбург, както и съпътстващите ги мероприятия. 

Това по-скоро ще е минимумът на разходите, тъй като все още има некалкулирани плащания. Затова вероятно сумата ще е десетки милиони повече. Преди дни ръководителят на Центъра за подготовка на председателството Любомир Иванов не се нае да каже каква ще е крайната стойност. "Засега не можем да посочим конкретни числа. Разчетите за 2017 и 2018 г. са все още прогнозни и предстоят процедури", заяви Иванов пред "Сега". 

Дори да се запази сегашната прогнозна цена, това означава, че председателството ще излезе скъпо. Но не е от най-скъпите, а се нарежда до това на Словакия. Според сайта на Словакия, която до края на 2016 г. председателства ЕС, тя е възнамерявала да похарчи до 70 млн. евро на своите данъкоплатци. Словакия, с население от 5.4 млн. души, има брутен вътрешен продукт от 78.7 милиарда евро през 2015 г. (14 500 евро на глава от населението). През същата година България обаче е имала 86.373 млрд. лв. (44.162 млрд. евро) БВП, което е 12 000 лева (6136 евро) на човек. Близо 60% от общия бюджет на словашкото председателство, или 42 млн. евро, са били разпределени чрез обществени поръчки.

До този момент изхарчената сума за ремонти на сгради и покупка на мотори за полицията е около 60 млн. лв. Вече беше отчетено първоначалното отклонение от предвидените разходи. Според доклада на правителството ремонтът на НДК, където ще се проведат основните срещи от председателството, ще струва, 16.549 млн. лв. без ДДС. За толкова е сключен договорът с компанията, която ще го ремонтира. Наскоро обаче стана ясно, че ремонтът ще достигне 35 млн. лв. 

Заради председателството на ЕС ще бъде изграден мост, който ще свърже бул. "Брюксел" и ул. "Продан Таракчиев", позволяващ безконфликтно преминаване на автомобилния трафик от и към терминал 2 на летище София. Предвидено е бул. "България" да бъде с ново осветление. По бул. "Патриарх Евтимий" след приключване на наземните строителни работи по двете метростанции, които се изграждат в зоните до ул. "Граф Игнатиев" и бул. "Витоша", ще бъде направен частичен ремонт на пътната настилка и основен ремонт на тротоари. Планиран е цялостен ремонт на ул. "Граф Игнатиев" със срок за изпълнение до късната есен на 2017 г. 

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.