Вие сте тук

Покани за предложения в областта на Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
петък, 17 Февруари, 2017 - 10:44
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 февруари е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани за представяне на предложения с оглед отпускане на безвъзмездни средства. Проекти трябва да са в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2017 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по поканите за следните четири конкурса:

  • CEF-TC-2017-1: Взаимно свързване на търговските регистри (Business Registers Interconnection System – BRIS);
  • CEF-TC-2017-1: Електронна идентификация и електронен подпис (eIdentification & eSignature);
  • CEF-TC-2017-1: Електронен обмен на данни за социалната сигурност (Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI);
  • CEF-TC-2017-1: Европейски портал за електронно правосъдие (European e-Justice Portal).

Общият индикативен бюджет, който е на разположение за избраните предложения по тези покани, е 27,5 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 18 май 2017 г.

Съответната документация по поканите е на разположение на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals