Вие сте тук

Ради Найденов: Председателство на Съвета на ЕС предоставя добра възможност за България

четвъртък, 23 Февруари, 2017 - 11:55

Ротационното председателство на Съвета на ЕС предоставя добра възможност за представяне на позитивния образ на страната ни като модерна, динамично развиваща се, добре интегрирана, отговорна към общото бъдеще държава членка, каза служебният министър на външните работи Ради Найденов, който откри днес дискусия с бизнеса "Бъдещето на Европа. Българското председателство 2018 и приоритетите на българския бизнес и общество" в Дома на Европа в София, предаде БТА.

Организатори са Европейският съвет за външна политика - София, Информационното бюро на ЕП в България и Българският форум на бизнес лидерите.

Найденов изрази убеденост, че днес, когато все по-често се задава въпросът дали се нуждаем от повече или от по-малко Европа, българският отговор е "Нуждаем се от по-добра Европа".

Външният министър отбеляза, че десетгодишнината от пълноправното членство на България в ЕС е добър повод за равносметка на политическите, обществените и човешките измерения на това, по думите му, изключително важно събитие. Той обобщи постигнатото - страната ни е част от най-големия пазар в света, в развитието и модернизирането на българските региони и инфраструктура са инвестирани десетки милиарди европейски средства, прилагането на европейските правила е създало предпоставки за нарастване на чуждите инвестиции и за по-чиста околна среда, българските граждани имат повече възможности за развитие благодарение на свободата на движение в ЕС, а България е равноправен участник в определянето на европейските политики.

Европа е част от нашето всекидневие, а ползите от членството очевидно се оценяват - доверието на българските граждани към ЕС остава сред най-високите в рамките на съюза, посочи Найденов.

Той отбеляза също, че ЕС преди 10 години, когато България се включи в него, не е ЕС , в който живеем днес и посочи, че осъзнаваме ясно предизвикателствата.

Нашият принос към дебата за бъдещето на ЕС ще е основан на виждането за запазване на интеграционния модел и като метод за преодоляване на проблемите, посочи той. Затова и сред водещите принципи на българското председателство ще бъдат отговорност към постигането на общите цели и приоритети на съюза, както и запазване на целостта и единството на съюза чрез търсене на общи решения и отговори на общите предизвикателства, но и вземане под внимание на чувствителните за всяка държава членка въпроси. Други принципи са укрепване на солидарността и кохезията като основополагащи принципи във всички действия на ЕС, приемственост, предвидимост, стабилност в процеса на вземане на решения при последователните ротационни председателства.

Българското председателство ще съвпадне с най-интензивния период на преговорите по оттеглянето на Великобритания от ЕС. "Брекзит" е предизвикателство - както за Обединеното кралство, така и за ЕС, но поуките от него трябва да бъдат от полза за нас при изграждането на бъдеща Европа, която да е по-прагматична, с по-видими ползи за гражданите и с по-адекватни отговори на техните очаквания и тревоги, коментира Ради Найденов. Според него при нарастващия евроскептицизъм и възход на популизма дори в старите демокрации на Европа легитимността на ЕС трябва да се фокусира приоритетно върху онези политики, които доказват добавената стойност на ЕС - вътрешна и външна сигурност, социално-икономическа сигурност, растеж и устойчиво икономическо бъдеще, ефективно и дългосрочно решение на проблема с миграцията, базирано на реална, практикувана солидарност между държавите членки.

Българското председателство ще се стреми да укрепи стратегическото мислене по отношение на предизвикателствата и приоритетите на съюза. Макар че политиката на разширяване в момента не е сред стратегическите приоритети на съюза, като председател на Съвета България ще се постарае да фокусира вниманието на държавите членки върху интеграцията на страните от Западните Балкани, като стратегическа инвестиция в общата европейска сигурност, стабилност и напредък.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.