Вие сте тук

Вицепремиерът Деница Златева отрече да са обсъждани кандидатури за следващ български еврокомисар

вторник, 14 Март, 2017 - 14:24

Вицепремиерът Деница Златева отрече служебното правителство да е обсъждало конкретни кандидатури за следващ български еврокомисар. По повод публикация, че фаворит за поста е посланикът ни в Швейцария Меглена Плугчиева, Златева отговори, че  няма информация да се обсъждат имена, защото въпросът не бил на вниманието на кабинета в момента, коментира БНР.

Вицепремиерът опроверга и друга вестникарска публикация, според която е допуснала само определени неправителствени организации /НПО/ до проекти, свързани с предстоящото българското председателство на Съвета на Европейския съюз:

„Няма големи пари за неправителствените организации. В момента, в който ние приемем бюджета за тази година, ще дадем информация по какви дейности, какви пера ще бъдат осигурени, но категорично отхвърлям всякакви обвинения. Всеки, който иска среща и може по някакъв начин да помогне и да популяризира председателството, е добре дошъл в кабинета ми“.

Нейният коментар относно обвиненията, че е допуснала пристрастия при подготовката на евро-председателството беше:

„В началото на мандата си заявих, че ще работя открито и прозрачно с всички участници – НПО, синдикати, работодатели, университетски преподаватели, различни организации, които проявяват интерес към темата за предстоящото председателство. То е национална кауза и аз не я деля на това дали някой симпатизира на една или друга политическа партия или се определя в лявото, дясното или центристкото пространство. Провеждам срещи със всички НПО, които са поискали такива. Нямам никакви пристрастия или още по-малко да ми бъде оказан натиск. Абсолютно неверни са твърденията, че ще раздаваме милиони на НПО“.

На днешната конференция „Ефективност на съдебната система“ вицепремиерът Деница Златева коментира какво трябва да се прави в краткия мандат на служебното правителство и след това:

„Всички онези законодателни действия, които трябва да бъдат извършени на база на конкретните 17 препоръки могат да бъдат подготвени една част от тях. Реализацията им зависи от редовно правителство и един работещ парламент с по-дълъг живот след изборите“.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.