Вие сте тук

Покана за представяне на кандидатури в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.)

Дата на публикуване: 
четвъртък, 16 Март, 2017 - 10:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 март е публикувана покана за представяне на кандидатури в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.). Поканата се отнася за „Здраве – 2017 г.“

Поканата съдържа следните части:

  • Покана за представяне на предложения за отпускане на финансова помощ за конкретни действия под формата на безвъзмездни средства за проекти;
  • Покана за представяне на предложения за отпускане на финансова помощ за функционирането на неправителствени организации (безвъзмездни средства за оперативни разходи).

Крайният срок за подаване на предложения онлайн е 15 юни 2017 г.

Цялата информация относно приемане на Работна програма, подбора, отпускането и други критерии за финансово подпомагане на действията по тази Програма, могат да бъдат намерени на уебсайта на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea).