Вие сте тук

България одобрява проекта на Римска декларация

Дата на публикуване: 
сряда, 22 Март, 2017 - 12:33

Правителството одобри позицията на България за участие в тържествената среща на държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на ЕС, която ще се проведе на 25 март в Рим. Срещата е посветена на 60-ата годишнина от подписването на Римските договори за европейската интеграция. На нея ще бъде приета Римска декларация, която ще определи нов дневен ред на Съюза, съобщава пресслужбата на правителството.

Документът е структуриран в три раздела – кратък преглед на ценностите и историческите постижения на ЕС, изложение на основните предизвикателства в момента и дневен ред на ЕС в бъдеще с формулирани четири приоритета:

  1. Европа на сигурност и безопасност: Съюз, в който всички граждани се чувстват сигурни и могат да се движат свободно, чиито външни граници са сигурни, с ефективна, отговорна и устойчива миграционна политика;
  2. Просперираща и устойчива Европа: Съюз, който открива възможности за растеж и кохезия, конкурентоспособност, иновации и обмен, особено за малките и средните предприятия;
  3. Социална Европа: Съюз, основан на устойчив растеж, който насърчава икономическия и социален напредък, както и кохезията и конвергенцията, ключовата роля на социалните партньори, поддържайки в същото време целостта на вътрешния пазар;
  4. По-силна Европа на световната сцена: Съюз, който доразвива съществуващите партньорства, изгражда нови и насърчава стабилност и напредък в непосредственото си съседство на изток и юг, както и в глобален мащаб.

България е удовлетворена, че съгласуваният в предварителен порядък текст потвърждава единството и релевантността на европейския проект и включва кохезията и като принцип, и като инструмент на ЕС. От особено значение е, че кохезията се посочва експлицитно в два от четирите приоритета, което напълно съответства на българските позиции, защитавани до момента, и представлява основа за последващо отстояване на принципите на Кохезионната политика както в бъдещи заключения на Европейския съвет, така и в преговорите по бъдещата многогодишна финансова рамка на Съюза, които следва да започнат през 2018 г.

Правителството предлага на президента Румен Радев да вземе участие в срещата и да подпише Римската декларация.