Вие сте тук

Комисар Булц очертава визия за инвестиции в областта на транспорта на конференция в София

Дата на публикуване: 
четвъртък, 23 Март, 2017 - 10:23

На 23 и 24 март на конференция в София комисарят по въпросите на транспорта Виолета Булц ще обсъди с публични и частни организации различни начини за стимулиране на инвестициите в транспортния сектор.

Във фокуса на конференцията ще са възможностите за инвестиции в страните от ЕС, получаващи средства от Кохезионния фонд. Ще бъдат разгледани и въпроси относно сътрудничеството с държавите от Западните Балкани и Източното партньорство. На конференцията ще присъстват високопоставени участници в планирането и финансирането на европейски проекти за транспортна инфраструктура, представители на финансови институции и организатори на публични и частни проекти. Заедно те ще обсъдят как най-добре да използват възможностите по линия на Плана за инвестиции за Европа на Комисията, включително Механизма за по-чист транспорт, и ще обменят опит и поуки от успешни проекти в областта на транспорта.

Виолета Булц, комисар на ЕС по въпросите на транспорта, заяви: „Публичните безвъзмездни средства няма да са достатъчни за реализиране на нашата визия за безпрепятствена, интелигентна и устойчива мобилност. С Плана на Комисията за инвестиции за Европа искаме да предложим иновативни решения, като например съчетаване на средства с цел мобилизиране на допълнително частно финансиране. Това е особено важно в държавите, получаващи средства от Кохезионния фонд, където все още се нуждаем от повече усилия за преодоляване на недостига на инвестиции в инфраструктура в сравнение с останалата част на Европа. Увеличаването на инвестициите е от съществено значение и за подобряването на конкурентоспособността на региона и стимулирането на икономическото възстановяване“.