Вие сте тук

Министър Алексиев: Стремим се да изграждаме модерна инфраструктура, отговаряща на потребностите на населението и бизнеса

Дата на публикуване: 
четвъртък, 23 Март, 2017 - 14:17

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда устойчива и последователна транспортна политика, която е съобразена с европейската политика, разработените стратегически документи и с реалностите на транспортния сектор в страната ни. „Усилията ни са за насочени към създаване на необходимите условия за развитие на транспортната инфраструктура, както и за повишаване на сигурността, безопасността, конкурентоспособността и екологосъобразността на транспорта“. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев по време на регионална конференция в София за насърчаване на инвестициите в транспорта, предаде БТА.

„Стремим се да изграждаме модерна инфраструктура, отговаряща на потребностите на населението и бизнеса в страната ни, използвайки както средства от ЕС, така и заеми от международни финансови институции, от частния сектор и държавния бюджет“, посочи министърът. Той уточни, че с европейско финансиране България развива приоритетно коридорите от основната трансевропейска транспортна мрежа, които преминават през страната ни - Ориент-Източносредиземноморски, както и коридорът Рейн-Дунав. Летищната и пристанищните инфраструктури модернизираме с помощта на частния сектор, каза Алексиев.

Транспортният министър посочи, че при изпълнение на ОП Транспорт 2007-2013 г. сме били изправени пред много предизвикателства - постигнахме доста, допуснахме и сериозни грешки, но извадихме поуките си.

„Европейското финансиране бе насочено основно за развитие на пътна и жп инфраструктура и за подобряване на интермодалността. Инвестициите във въздушния, вътрешно водния и морския транспорт бяха по-скоро свързани с развитието на интелигентни системи. В резултат на изпълнението на програмата над 4 млрд. лева европейско и национално съфинансиране бяха вложени в развитието на транспортната инфраструктура на България“, информира Алексиев.

Той допълни, че над 500 км жп линии са реконструирани. Разполагаме с около 5 млрд. лева по ОПТ и от Механизма за свързана Европа. „Стратегията ни е устойчива и предвижда концентриране на инвестициите в направления с голяма степен на готовност и главно финансиране в първия програмен период с цел цялостното им завършване и модернизиране, за да може България да има завършена ос към периода 2020-2022 год.“, каза пред форума министър Алексиев.

„Като резултат очакваме в края на периода да имаме напълно завършена жп връзка и съвременни условия за превози от София през Пловдив - до Бургас и Свиленград/турска граница, както и изцяло изградена магистрална мрежа - от Калотина през София до Капитан Андреево и Бургас, както и от София - до Кулата“, обясни транспортният министър.

Еврокомисарят по транспорт Виолета Булц посочи, че с инвестиции в иновации страните членки на ЕС ще увеличат благосъстоянието си. „Развитието на транспортните проекти ще помогне на икономиката и на другите стопански дейности в Европа“, отбеляза тя.

„Днешното събитие е форум със сериозно експертен, но и с подчертано политически потенциал“. Това каза в обръщението си към регионалната конференция за насърчаване на инвестициите в транспортния сектор премиерът в служебния кабинет Огнян Герджиков.

„Очаквам да бъдат дискутирани конкретни инициатива за насърчаване на финансирането на инфраструктурата в Европа, очаквам интелигентни решения за прехода към ефективна, безопасна и устойчива мобилност“, каза проф. Герджиков.

Обединена Европа се ражда с идеята за общ пазар, което означава преди всичко активна търговия, свободно движение на хора, стоки и капитали, означава повече и по-добре организирана инфраструктура, съвместимост на системите, повече интеграция и кохезия.

„Европейският проект разшири хоризонта на националната визия за развитието на транспорта във всяка отделна страна и дори да градим отделни връзки локално, мислим глобално и търсим икономически ефект отвъд националните граници, преодоляваме заедно липсващите връзки в инфраструктурата“, подчерта пред форума Огнян Герджиков.

По думите на премиера с успеха на европейската транспортна политика последното десетилетие коридорният подход се е утвърдил като полезен инструмент за свързаността на съседите страни. „Като страна на Балканския полуостров приветстваме включването на Западните Балкани в основната транспортна мрежа на обединена Европа“, посочи той.

„Решението за развитие на разширената зона за страните от Източното партньорство отваря нови възможности за сътрудничество в транспорта и реализацията на взаимноизгодни проекти“, смята проф. Герджиков.

Той подчерта, че стратегическото положение на България в региона е и благословия, но и изпитание в контекста на съвременните глобални предизвикателства. „Въпросът е как заедно с европейските ни партньори да изберем най-точния алгоритъм за национална транспортна политика в синхрон с европейската - как да съхраним мобилността, без да рискуваме сигурността на външните граници на Евросъюза“, посочи Герджиков. 

Премиерът посочи, че България се е фокусирала върху изграждането на модерна транспортна инфраструктура по направлението изток - запад.

През преходния програмен период с европейско участие са изпълнени важни за страната ни инфраструктурни проекти, с видима полза за обществото. Сред тях премиерът открои изградената автомагистрална мрежа в Южна България, облекчила потока от София за Бургас и към Турция. Очаквам през настоящия период да се доизградят и основните жп линии по същото направление, подчерта проф. Огнян Герджиков. Той заяви, че „основната ни грижа като отговорно правителство, макар и с кратък мандат, е железопътният транспорт“. „С министър Христо Алексиев имаме пълно единодействие в тази насока, нуждаем се от незабавни и смели решения, от решителни политики за спасяването и модернизирането на жп превозите, както и от сериозни инвеститори, нуждаем се и от подкрепата на европейските ни партньори“, каза още премиерът.