Вие сте тук

Европейският съюз отбелязва 60-та годишнина на Римските договори

петък, 24 Март, 2017 - 13:28

На 25 март лидерите на ЕС ще се срещнат в Рим, за да отбележат 60-та годишнина на Римските договори, подписани на този ден през 1957 г.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще участва в срещата на върха в Рим, където ще се организират редица прояви в чест на събитието, както и прояви, посветени на размисъла за общото бъдеще на Европа.

Римските договори, подписани от шестте държави – създателки на ЕС, са в основата на Европейския съюз, който познаваме днес: един обединен мирен континент, основан на ценностите солидарност, демокрация и върховенство на закона. Единният пазар гарантира свобода на избора и на движението, икономически растеж и благоденствие за 500 милиона граждани. Той е най-големият търговски блок в света и най-големият донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие. Тази годишнина е повод да погледнем назад към съвместните ни постижения и да обсъдим бъдещето на ЕС с 27 държави членки. След като Комисията представи Бялата книга за бъдещето на Европа, очаква се лидерите на ЕС да приемат Римската декларация, в която ще фигурират историческите постижения на ЕС, настоящите предизвикателства и ангажимент да се работи за единството на 27-те членуващи държави и да се засилят общите действия в ключови области на политиката в полза на гражданите.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „Нашите родители и техните родители основаха този Съюз с една обща визия: никога повече да няма война. Тяхното дълбоко убеждение бе, че премахването на бариерите, работата заедно, а не един срещу друг, ни прави по-силни. Историята показа, че са прави. За 60 години ценностите, върху които е изграден Съюзът, не са се променили: мирът, свободата, толерантността, солидарността и върховенството на закона ни обвързват и обединяват. Те не трябва да се приемат за даденост и трябва ежедневно да се борим за тях. Нашата демокрация, многообразие и независима и свободна преса са основите, които поддържат силата на Европа — нито един човек или институция не са над закона. Европейският съюз направи нашия живот по-добър. Трябва да сторим необходимото, за да продължи да го прави и за следващите поколения. Засега всички пътища водят към Рим. След Рим, и независимо с какво е постлан, ще има само един път напред: европейско единство.“

На 1 март, в подготовка на срещата на върха в Рим, с представянето на Бялата книга за бъдещето на Европа Комисията стартира общоевропейски дебат, който ще позволи на гражданите и лидерите на Европа да формират визия за ЕС в състав от 27 държави членки. В Бялата книга се излагат различни възможни сценарии за бъдещето на Европа. След неформалната среща на 27-те държавни и правителствени ръководители на 10 март в Брюксел, срещата на върха в Рим е нова възможност за европейските лидери да развият тази дискусия. В Рим държавните лидери ще подпишат Римската декларация, изготвена съвместно от председателите Туск и Юнкер и министър-председателите Мускат и Джентилони.

Римската декларация отбелязва началото на един процес. След срещата на върха в Рим Комисията ще представи серия документи за размисъл по ключови въпроси за Европа:

  1. развитие на социалното измерение на Европа;
  2. задълбочаване на Европейския икономически и паричен съюз;
  3. извличане на ползи от глобализацията;
  4. бъдещето на европейската отбрана и
  5. бъдещето на финансите на ЕС.

В своята реч за състоянието на Съюза през септември 2017 г. председателят Юнкер ще доразвие тези идеи, преди да могат да бъдат направени първоначалните заключения на заседанието на Европейския съвет през декември 2017 г. Това ще помогне да се вземе решение какви действия да бъдат предприети, за да започне работата по тях преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.

През идните месеци Комисията също така ще организира обществени дебати с Европейския парламент и държавите членки, както и онлайн консултации, така че европейските граждани да имат възможност да изразят мнението си и да споделят своите виждания за бъдещето на Европа посредством представителствата на Комисията и специален уебсайт, който ще започне да работи на 25 март. Това са някои от основните етапи, установени в процеса на Бялата книга.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.