Вие сте тук

Златева направи работно посещение на Летище София и ДП РВД във връзка с подготовката на Председателството на Съвета на ЕС

петък, 24 Март, 2017 - 15:54

В рамките на дейностите по подготовката на Председателството на Съвета на Европа, вицепремиерът Деница Златева посети Летище София, Държавно предприятие „Ръководството на въздушното движение“ и инспектира строителството на моста, който ще свърже бул. „Брюксел“ с Терминал 2 на летището.

Деница Златева проведе работна среща с ръководството на ДП РВД, на която беше обсъдена готовността на страната ни да посрещне интензивния въздушен трафик по време на Председателството през първите шест месеца на 2018 г. Генералният директор на ДП РВД Георги Пеев съобщи какви са предприетите мерки за сигурност и безопасност при контрола на въздушния трафик. На срещата стана ясно, че България е адекватно подготвена и има необходимия капацитет да изпълни тази своя част от ангажиментите, свързани с Председателството. Измежду темите на разговора бяха и квалификацията и процесът на обучение на служителите на Ръководството.

Служебният заместник министър-председател Деница Златева посети Терминал 1 и Правителствения терминал на Летище София, които ще посрещат чуждестранните делегации и високопоставените гости по време на Българското председателство. На среща с ръководството на Летище София бяха обсъдени предстоящи козметични ремонтни дейности и подобрения в специализираните части на софийските терминали. Златева беше информирана за предприетите текущи мерки, които ще гарантират сигурността и престоя на гостите, свързани с достъпа, стриктните проверки и капацитета на летището по време на срещите на най-високо равнище в страната ни през 2018 г.

Вицепремиерът Златева инспектира и ремонтните дейности на трасето, което ще свърже Терминал 2 на летище София и бул. Брюксел и ще бъде функционално до началото на Председателството, за да облекчи натоварването на трафика в района на летището. Деница Златева получи уверение, че изграждането на транспортното съоръжение ще бъде завършено в по-кратък срок от заложения. 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.