Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за администратори

Дата на публикуване: 
понеделник, 3 Април, 2017 - 10:18
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание с тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който институциите на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD).

Основната роля на администраторите е да подпомагат лицата, вземащи решения, при изпълнението на мисията на институцията или органа, за който работят. AD 5 е степента, на която повечето лица с висше образование започват кариерата си на администратори в европейските институции.

Формулярът за кандидатстване е разделен на 2 части, като за всяка част има отделен краен срок за подаване.

Към момента на валидиране на първата част на електронния си формуляр за кандидатстване трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Крайният срок за регистрация е 3 май 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Първият краен срок е за кандидатстването по електронен път на уебсайта на EPSO.

Срокът, в който трябва да бъде попълнена втората част на формуляра за кандидатстване, ще бъде съобщен на кандидатите, поканени да я попълнят, скоро след изтичането на първия краен срок.

Пълния текст на обявлението и приложенията към него можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/338/17 – Администратори (AD 5) (1.09 MB, PDF)