Вие сте тук

Доналд Туск: България е най-добрият пример за това как трябва да се защитава външна граница

вторник, 4 Април, 2017 - 13:41

Преговорите днес са концентрирани върху Балканите, миграцията, Шенгенското пространство и Брекзит. България може да се каже, че е най-добрият пример за това как да защитим нашите граници. Това каза в изявлението си Доналд Туск след срещата си с президента Румен Радев.

„За щастие ситуацията на границата с Гърция и Турция е под контрол и това доказва колко ефективно действат силите на българските граници, а също така и политическото ръководство. За съжаление ние ще трябва да бъдем по-бдителни много дълго време напред. Ние сме решени да затворим пътищата за нелегална миграция и също така сме ангажирани с изпълнението на споразумението между ЕС и Турция“.

Туск уточни, че ЕС спазва своите задължения и очаква от Турция също да спази своята част от споразумението, предаде БНТ.

Укрепеният граничен контрол в България оказва голям натиск върху бюджета, каза още Доналд Туск. Страната ни е инвестирала много средства от бюджета си за сигурност. ЕС и държавите-членки помагат с финансови средства. Само на границата с Турция има около 1000 полицейски служители за оказване на помощ. В случай на допълнителни затруднения ЕС планира допълнителни мерки за финансиране и е готова бързо да подкрепи България.

Доналд Туск заяви, че България извършва отлична работа на границите си.

По думите му България трябва да стане част от Шенген. „Вие направихте изключителни неща. Аз бих ви дал своята подкрепа, но знаете че всички страни трябва да го направят“, подчерта Туск.

За Брекзит Туск поясни, че при преговорите „нашата цел е да намалим до минимум последствията на всички, включително и на българските граждани. Вие живеете в регион с много предизвикателства, не всичко е свързано със средства, но това означава и солидарност – един за всички и всички за един“, заяви Туск на български.

Президентът Радев първо благодаря на Доналд Туск, че е приел поканата да посети София.

„Това е голямо признание за България и за нейната устойчива проевропейска политика. Благодари на господин Туск за неговата лична ангажираност по отношение на българската инициатива за продължаване на кохезионната политика в следващия програмен период на Съюза. Благодарение на неговата подкрепа тази кохезионна политика залегна устойчиво в приоритетите на Римската декларация и тя ще гарантира по-устойчиво развитие на Съюза“, каза Радев.

Той уточни, че двамата са провели пълноценни, важни дискусии особено по отношение на сигурността на ЕС и най-вече на сигурността на Балканите.

„В тази сложна геополитическа обстановка България играе важна роля, защото сигурността на европейските граждани започва от сигурността на българските граници“, допълни Радев.

В това отношение президентът припомни, че служебното правителство е разработило предложение за оперативен план на ЕС за защита на нашата външна граница в случай на нарастване на мигрантски натиск и допълнително финансиране по отношение на охраната на външните граници. Радев заяви, че с Доналд Туск детайлно са обсъдили нашите проблеми и имаме разбирането от негова страна.

„Обединихме се около мнението ЕС да има обща позиция и обща политика спрямо Турция. За нас е изключително важно да развиваме добросъседските отношения с Турция като съседна страна и в същото време повишаването на риска между ЕС и Турция създава най-голям риск точно за България. И за това е нужно добра воля от двете страни за намаляване на това напрежение. В същото време е недопустимо Турция да се намесва в изборен процес и във вътрешните дела на която и да е държава от Съюза, включително България. За това е нужно наистина координирани и единни действия на Съюза за отстояване на нашата независимост, сигурност и достойнства“, заяви Румен Радев и продължи: „Членството ни в ЕС е най-големият гарант и то доказан за нашето икономическо развитие, просперитет и сигурност, и България полага усилия за укрепване единството на Съюза. България е важен фактор на сигурността в района, ние сме доказал се остров на стабилност и ще продължаваме да полагаме усилия с помощта на ЕС за утвърждаване на тази наша позиция, тук на Балканите, където рисковете за сигурността нараснаха неимоверно в последно време. Ръководството на ЕС приема нашето предложение за общ цялостен подход към ситуацията в региона. За развитието на региона, за намаляване на напрежението, това включва всякакъв вид мерки - политически, икономически, енергийни, транспортни, комуникационни, културни. Дискутирахме ролята на България за икономическото развитие на региона, за осигуряване на енергийна независимост и в това отношение, наистина е време да се прегледа отново възможността България да се превърне в енергийно независим доставчик на газ и неговото транзитиране към Западните Балкани и други членове на ЕС. С цел да избегнем риск от доставките през други райони, в които има активни и тлеещи конфликти и напрежения“.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.