Вие сте тук

Одобрени са програмата и приоритети на триото Естония – България – Австрия

вторник, 4 Април, 2017 - 11:30

Имаме одобрени програма и приоритети на триото Естония – България – Австрия, започнаха и консултации между трите държави, които ще председателстват Съвета на Европа в рамките на 18-те месеца. Това обясни в предаването "Преди всички" на БНР вицепремиерът Деница Златева с ресор Българското председателство на Съвета на Европа.

„В програмата сме заложили пет основни приоритета, като два са изключително важни за нас. Единият е свързан с развитието на конкурентоспособността, растежа, заетостта. Вторият е свързан с темата сигурност и миграция. Като приоритет залагаме приемането на нова общоевропейска политика по предоставяне на убежище. За нас, като държава-членка, е важно не само да охраняваме границите по шенгенски стандарти, което ние правим и това се отчита от Брюксел. Чувствителна тема за България е приемането на страната в шенгенското пространство, след като е покрила всички технически критерии. Това може също да е приоритет, по който да работим, макар и непряко свързан с председателството“, каза Златева.

Националната програма не може да бъде готова през юни, както бе тиражирано от медиите, уточни вицепремиерът. Националната програма ще бъде представена в края на Естонското председателство.

„И се надявам следващият екип, който ще координира процеса по подготовка, да запази този инклузивен подход, защото е много важно при разработването на националната програма, освен да чуем мненията и предложенията от ресорните министерства и изпълнителната власт, да се опитаме и в диалог с неправителствените организации, социалните партньори, академичната общност, политическите партии – да изведем онези два или три приоритета, които ще са ключови за България“.

В края на мандата на служебното правителство Деница Златева ще представи напредъка във всяка от областите на подготовката на българското председателство през 2018 година. Относно финансовата рамка на подготовката за 2017 година Златева обясни: „В годината, която предхожда председателството, се изразходват близо 70% от  средствата, необходими за подготовката на едно председателство. Нашият бюджет е 50 милиона лева, през миналата година са изразходвани около 23 милиона лева“.

Всички процедури по Закона за обществените поръчки се пускат като открити, без дискриминационни условия, увери вицепремиерът: „Техническите задания са проверявани и изготвяни от няколко екипа и са минали през няколко нива на проверка, така че да няма и грам съмнение, че поръчката се прави за една или друга определени фирми. Всички процедури ще бъдат открити, няма да има пряко договаряне, което е най-притеснително и остава усещането в обществото, че едва ли не на определена избрана фирма се предлага изпълнението на тази услуга, или доставката на съответните услуги или стоки“.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.