Вие сте тук

Покани за предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
вторник, 9 Май, 2017 - 10:29
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани за представяне на предложения в рамките на Работната програма за 2017 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа (2014-2020 г.).

Очакват се предложения по поканите за следните четири конкурса:

  • CEF-TC-2017-2: Киберсигурност
  • CEF-TC-2017-2: Електронно доставяне (eDelivery)
  • CEF-TC-2017-2: Общи услуги за електронно здравеопазване
  • CEF-TC-2017-2: Електронно възлагане на обществени поръчки (eProcurement)

Общият индикативен бюджет, който е на разположение за избраните предложения по тези покани, е 25,5 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 21 септември 2017 г.

Съответната документация по поканите е на разположение на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.