Вие сте тук

10 години членство на България в ЕС имат положително влияние върху развитието на икономиката

вторник, 30 Май, 2017 - 13:27

Десетте години членство на България в ЕС имат положително влияние върху развитието на икономиката на страната. Около този извод се обединиха представители на бизнеса и правителството на конференция на тема "10 години България в ЕС - ползи и предизвикателства. Приносът в сътрудничеството със страните от ЦЕФТА" в БТПП, съобщава БТА.

Министърът на икономиката Емил Караниколов посочи, че от гледна точка на икономическия растеж членството на България в ЕС е позитивен фактор, като най-важният процес през този период е свързан с притока на външни капитали, последващ ръст на преките инвестиции, повишаване на заетостта и подобряване на социално-икономическите условия в страната. С изключение на периода на икономическата криза /2009-2013 г./, нарастването на покупателната способност в страната в периода 2007-2015 г. е над средното в ЕС – около 4 на сто годишно, изтъкна министърът. Изводът за развитието на микро- и макроикономическо ниво на България от членството й в ЕС е положителен, но може да се регистрират и още по-добри резултати, изтъкна още министърът и пое ангажимент за работа в тази посока.

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев изтъкна по време на форума като положителен факт от еврочленството ни, че в топ 5 на държавите - инвеститори в България, са страни от ЕС, като Холандия продължава да е топ инвеститор в страната ни. Една от основните ни предпоставки за благоприятно развитие на българската икономика е това, че имахме най-ниските корпоративни данъци. Към настоящия момент, въпреки промяната в Унгария, оставаме доста атрактивни като възможности за осъществяване на бизнес, коментира Янев. Една от основните идеи е да се засили ролята ни при предоставяне на държавна помощ, за да се отговори на исканията на големите инвеститори, допълни още изпълнителният директор на БАИ.

Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България, напомни по отношение на Бялата книга и възможните сценарии за развитието на ЕС, че най-добрият сценарий за България е този, който гражданите с бизнеса, академичните среди, младите хора и политическата класа изберат, и изрази надежда до края на тази година, когато ще има първо обсъждане във формат ръководители на страните членки, българското правителство да е получило достатъчно информация от дискусиите в страната, за да може България да изгради и защити своята позиция. В петте сценария се говори за ЕС на 27-те и не се предвижда бъдещо възможно разделяне на Съюза, и това не стои на дневен ред, подчерта Златев. Сценариите могат да бъдат и повече от пет, като всяка страна трябва да реши за себе си и да избере този, който отговаря най-добре на интересите на гражданите, но за да се изработи този сценарий, трябва да има дебат, посочи Златев и апелира към местния бизнес за активност при вземането на решения.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов изтъкна сред ползите от еврочленството на България подобряването на нормативната база в съответствие с демократичните правила и преориентирането на икономиката ни към ЕС. Ние сме твърдо да продължи пътя на България в ЕС, за да извлечем всичко, което все още не сме успели да получим като предимства на тази система, заяви председателят на БТПП. Той се обяви също и за разширяването на ЕС и в посока Западни Балкани, което, по думите на Симеонов, ще донесе по-траен мир и просперитет на тези общества.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.