Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори и асистенти в сградния сектор

Дата на публикуване: 
четвъртък, 27 Юли, 2017 - 10:33
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание за администратори и асистенти в сградния сектор (AD и AST) в Брюксел, Люксембург и Страсбург. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз – основно Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът.

EPSO организира следните конкурси:

 • EPSO/AD/342/17 (AD 6) – Инженери в областта на управлението на сгради (включително инженери – специалисти по екологичните характеристики на сградите, и сервизни инженери)
 • EPSO/AST/141/17 (AST 3):
  • Профил 1: Координатори/техници при строежа на сгради
  • Профил 2: Координатори/техници по климатизационни системи, електромеханика и електроинженерство
  • Профил 3: Асистенти в областта на безопасността на работната среда/безопасността на сградите

Отговорности:

EPSO/AD/342/17:

Упражняване на надзор върху управлението и/или екологичните характеристики на сградния фонд и на проекти в областта на недвижимата собственост на европейските институции в рамките на програми и на проекти.

EPSO/AST/141/17:

 • Профил 1: подпомагане на администраторите при управлението на проекти в областта на сградния фонд (строителство, обновяване на сгради), специализирани технологии, структурни и довършителни строителни дейности.
 • Профил 2: подпомагане на администраторите при управлението на проекти, свързани със сградния фонд, в области като климатизационните системи, електромеханиката и електроинженерството.
 • Профил 3: подпомагане на администраторите при прилагането на превантивни мерки за безопасност и хигиена на работното място, координиране в областта на здравето и безопасността по време на фазите на планиране и строителство, изготвяне на инструкции за безопасност и хигиена, управление на извънредни ситуации.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

 • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
 • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
 • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на интернет страницата на EPSO. Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране) е 12 септември 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – Администратори и асистенти в сградния сектор (1.17 MB, PDF)