Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Дата на публикуване: 
сряда, 2 Август, 2017 - 11:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 2 август са публикувани покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по Работната програма на ЕНС за 2018 г. в обхвата на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.).

Комисията прие Работната програма на ЕНС за 2018 г. с Решение C(2017) 5307 от 2 август 2017 г.:

https://erc.europa.eu/document-category/work-programmes

Кандидатите се приканват да представят предложенията си по тези покани. Работната програма на ЕНС за 2018 г., включително крайните срокове и бюджетите, са на разположение на уебсайта на портала за участници. Там можете да откриете и информация за условията във връзка с поканите и свързаните с тях дейности, както и указания за кандидатите относно начина на подаване на предложения.