Вие сте тук

Отбелязваме европейския ден в памет на жертвите на тоталитарните режими

Дата на публикуване: 
сряда, 23 Август, 2017 - 15:32

Днес, на 23 август 2017 година, за осми път  в България се отбелязва Европейския ден за възпоменание на жертвите на националсоциалистическите и комунистическите тоталитарни режими. По този начин обществото ни отново се присъедини към цивилизования свят, осъдил тоталитарните режими и техните репресии.

Евродепутатът Андрей Ковачев, член на Председателството на Европейския парламент и ръководител на Българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ) поднесе цветя от името на цялата българска делегация в ЕНП/ГЕРБ и се обърна към всички дошли да отдадат почит:

„Уважаеми госпожи и господа,

На днешния ден за осми път отбелязваме Деня на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите им. Предложението за честване на 23 август като европейски ден за почитане на жертвите на нацизма и комунизма бе направено с Пражката декларация за европейската съвест и комунизма, приета през юни 2008 година и подкрепена от българското Народно събрание през септември  същата година.  

Изразявам съжаление, че на този ден отново няма представители на БСП, които са част от Партията на европейските социалисти, тъй като те също са гласували и подкрепили декларацията в Европейския парламент . За сметка на това те ще "отбелязват" датата 9 септември, на която започва кървавият терор в България.

На 23 август  през 1939 година е сключен договорът за ненападение между националсоциалистическа Германия и комунистическия СССР, който на практика проправя пътя за началото на Втората световна война и нейните разрушителни последици в цяла Европа. Двата тоталитарни режима на XX век носят отговорността за ужасните престъпления срещу човечеството, извършени в името на човеконенавистните идеологии на националсоциализма и комунизма. Втората световна война завърши с разгрома на един от тези режими и осъждането на неговата идеология, но другият продължи да властва над Източна Европа в продължение на няколко десетилетия. Това насилствено и изкуствено създадено разделение Старият континент започна да преодолява едва след падането на Берлинската стена и последвалите я демократични промени. Обединена Европа е символ на демокрацията, свободата, зачитането на върховенството на закона и основните човешки права. На днешния ден си спомняме и отдаваме почит на всички жертви на тоталитарните режими на XX век, които са отстоявали с цената на живота си ценностите на свободна и демократична живота. Почитането на тяхната памет и запазването на техния завет изисква да направим така, че младите поколения в България да могат да научат и да са предупредени за престъпленията на комунизма по същия начин, по който са научени да осъждат нацистките престъпления.

Те трябва да познават историята на своето Отечество, а не да стават жертва на култивирано невежество и манипулации, за които освен пропуските в образователната система допринасят и запазените до днес пропагандни символи на тоталитарния режим – комунистически артефакти или улици, носещи имената на комунистическите вождове.

В това отношение България не трябва да остава на опашката сред страните от Централна и Източна Европа, които направиха решителни стъпки за осмисляне на своето тоталитарно наследство, както показва скорошното решение на Полша за преместване на пропагандните комунистически артефакти.

Поклон пред жертвите!“

Инициативата, която е организирана от съюзите на репресираните от комунистическия терор, се състоя пред Мемориала на жертвите на комунизма край НДК. Николай Стойнев, заместник председател на Столичен общински съвет, поднесе венец  от името на  кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, а десетки граждани  присъстваха и сведоха глава пред паметта на жертвите.