Вие сте тук

Отбелязваме европейския ден в памет на жертвите на тоталитарните режими

сряда, 23 Август, 2017 - 15:32

Днес, на 23 август 2017 година, за осми път  в България се отбелязва Европейския ден за възпоменание на жертвите на националсоциалистическите и комунистическите тоталитарни режими. По този начин обществото ни отново се присъедини към цивилизования свят, осъдил тоталитарните режими и техните репресии.

Евродепутатът Андрей Ковачев, член на Председателството на Европейския парламент и ръководител на Българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ) поднесе цветя от името на цялата българска делегация в ЕНП/ГЕРБ и се обърна към всички дошли да отдадат почит:

„Уважаеми госпожи и господа,

На днешния ден за осми път отбелязваме Деня на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите им. Предложението за честване на 23 август като европейски ден за почитане на жертвите на нацизма и комунизма бе направено с Пражката декларация за европейската съвест и комунизма, приета през юни 2008 година и подкрепена от българското Народно събрание през септември  същата година.  

Изразявам съжаление, че на този ден отново няма представители на БСП, които са част от Партията на европейските социалисти, тъй като те също са гласували и подкрепили декларацията в Европейския парламент . За сметка на това те ще "отбелязват" датата 9 септември, на която започва кървавият терор в България.

На 23 август  през 1939 година е сключен договорът за ненападение между националсоциалистическа Германия и комунистическия СССР, който на практика проправя пътя за началото на Втората световна война и нейните разрушителни последици в цяла Европа. Двата тоталитарни режима на XX век носят отговорността за ужасните престъпления срещу човечеството, извършени в името на човеконенавистните идеологии на националсоциализма и комунизма. Втората световна война завърши с разгрома на един от тези режими и осъждането на неговата идеология, но другият продължи да властва над Източна Европа в продължение на няколко десетилетия. Това насилствено и изкуствено създадено разделение Старият континент започна да преодолява едва след падането на Берлинската стена и последвалите я демократични промени. Обединена Европа е символ на демокрацията, свободата, зачитането на върховенството на закона и основните човешки права. На днешния ден си спомняме и отдаваме почит на всички жертви на тоталитарните режими на XX век, които са отстоявали с цената на живота си ценностите на свободна и демократична живота. Почитането на тяхната памет и запазването на техния завет изисква да направим така, че младите поколения в България да могат да научат и да са предупредени за престъпленията на комунизма по същия начин, по който са научени да осъждат нацистките престъпления.

Те трябва да познават историята на своето Отечество, а не да стават жертва на култивирано невежество и манипулации, за които освен пропуските в образователната система допринасят и запазените до днес пропагандни символи на тоталитарния режим – комунистически артефакти или улици, носещи имената на комунистическите вождове.

В това отношение България не трябва да остава на опашката сред страните от Централна и Източна Европа, които направиха решителни стъпки за осмисляне на своето тоталитарно наследство, както показва скорошното решение на Полша за преместване на пропагандните комунистически артефакти.

Поклон пред жертвите!“

Инициативата, която е организирана от съюзите на репресираните от комунистическия терор, се състоя пред Мемориала на жертвите на комунизма край НДК. Николай Стойнев, заместник председател на Столичен общински съвет, поднесе венец  от името на  кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, а десетки граждани  присъстваха и сведоха глава пред паметта на жертвите. 

 

 

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.