Вие сте тук

Покана за предложения в областта на Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
петък, 6 Октомври, 2017 - 16:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 октомври е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Многогодишната работна програма за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“, за периода 2014-2020 г.

Поканата е по приоритета „Единно европейско небе – SESAR“, с ориентировъчен бюджет от 290 млн. евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 15 март 2018 г.

Пълният текст на поканата е публикуван на следния адрес:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals

В Официалния вестник на ЕС от 19 октомври е публикувана поправка към поканата на следния адрес:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals