Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси юрист-лингвисти

Дата на публикуване: 
четвъртък, 26 Октомври, 2017 - 10:42
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 октомври е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси за юрист-лингвисти с датски, естонски, ирландски, хърватски, латвийски и словенски език.

Целта е да бъдат съставени списъци на издържалите съответния конкурс, от които Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като юрист-лингвисти (функционална група AD).

Обявлението се отнася за няколко конкурса. Можете да се регистрирате само за един от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя електронен формуляр за кандидатстване.

Институциите на Европейския съюз набират висококвалифицирани юристи, които трябва да могат да редактират на езика на конкурса юридически текстове на Европейския съюз. Те трябва да използват най-малко два други езика, както и да дават консултации във връзка със съставянето на законодателни текстове. Целта е да се гарантира качеството на съставяне на правните актове на Европейския съюз. В работата си юрист-лингвистите използват стандартни компютърни и офис приложения.

Юрист-лингвистите следят развитието на законодателните процедури в целия ход на процеса. Те участват в тях в качеството си на консултанти, като проверяват качеството на съставяне на законодателните текстове и спазването на формалните изисквания за това. Освен това те проверяват езиковото и правното съответствие на вече преведени и редактирани законодателни текстове на езика на конкурса спрямо други езикови версии на тези текстове. Характерът на служебните им задължения предполага чести контакти с различните участници в законодателната процедура.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от националните закони по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 28 ноември 2017 г., 12 ч. на обяд, централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание за юрист-лингвисти (AD 7) (1.1 MB, PDF)