Вие сте тук

Покана за предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
петък, 2 Март, 2018 - 10:40
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 2 март е публикувано обявление, че генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения за отпускането на безвъзмездни средства. Предложенията трябва да са в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2018 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по поканата за следната област: 

CEF-TC-2018-1: Eлектронно архивиране

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по посочените покани е 1,53 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията е 3 май 2018 г.

Документацията във връзка с поканите е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.