Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за администратори

Дата на публикуване: 
четвъртък, 8 Март, 2018 - 10:36
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание с тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който институциите на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD). 

Основната роля на администраторите е да подпомагат лицата, вземащи решения, при изпълнението на мисията на институцията или органа, за които работят.

AD 5 е степента, на която повечето лица с висше образование започват кариерата си на администратори в европейските институции.

Ако в резултат на този конкурс бъдете нает на работа на тази степен, ще извършвате, работейки в екип, един от три основни вида задачи в институциите на ЕС:

  • формулиране на политики;
  • оперативно изпълнение;
  • управление на ресурси.

Към момента на валидиране на първата част на електронния си формуляр за кандидатстване трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Крайният срок за регистрация е 10 април 2018 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Първият краен срок е за кандидатстването по електронен път на уебсайта на EPSO.

Срокът, в който трябва да бъде попълнена втората част на формуляра за кандидатстване, ще бъде съобщен на кандидатите, поканени да я попълнят, скоро след изтичането на първия краен срок.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/356/18 – Администратори (AD 5) (1.17 MB, PDF)